Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 18. 08. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Předběžná reanalýza britské studie PACE
Vydáno dne 24. 09. 2016 (2840 přečtení)Obrázek

V roce 2011 vyšla v časopise Lancet studie známá jako PACE, která shledala, že kognitivně behaviorální terapie (KBT) a terapie postupným zvyšováním fyzické aktivity (GET) mohou vést ke zlepšení (improvement) a zotavení (recovery) z myalgické encefalomyelitidy (ME), později známé jako chronický únavový syndrom (CFS). V roce 2013 vyšla navazující studie v časopise Psychologická medicína (Psychological Medicine), jejíž závěry preferovaly zotavení pomocí KBT a GET i v dlouhodobém horizontu. Avšak tyto závěry jsou v příkrém rozporu se zkušenostmi nemocných, což vyústilo v úsilí pacientů a odborníků o nezávislé přezkoumání studie PACE. K tomuto cíli vedla velmi dlouhá a náročná cesta. Příčinou striktního odmítnutí sdílet nezpracovaná data studie mohla být až v roce 2016 zveřejněna Předběžná analýza zotavení z chronického únavového syndromu v PACE trial za použití individuálních dat účastníků, která vyvrací předchozí publikovaná tvrzení, že GET a KBT pomáhají nemocným se zotavit. Autorem nové analýzy je Alem Matthees a kol. Dokument vznikl ve spolupráci s odborníky v oboru statistiky profesorem Philipem Starkem z University of California, Berkeley a prof. Brucem Levinem z Columbia University. Poprvé se objevil na VIROLOGY BLOGu zde a v recenzovaném časopise zde. Tato nová práce dokládá, proč „zainteresovaní“ lidé udělali maximum pro znemožnění přístupu dalším osobám k potřebným podkladům. Nové výsledky rozborů surových dat nikdy neměly vyjít na světlo. Reanalýza Mattheese a kol. za použití původního protokolu schváleného pro studii odhalila, že údaje o zotavení, publikované v prestižním vědeckém časopise, byly v průměru čtyřnásobně zveličené. Navíc bylo zjištěno, že míra zotavení u  KBT a GET není výrazně vyšší než u samotné specializované lékařské péče (specialist medical care - SMC). Rozdíl mezi těmito mírami zotavení není statisticky významný. (Studie PACE srovnávala celkem čtyři různé způsoby ošetření, ale především měla být definitivním potvrzením o účinnosti KBT a GET pro CFS).

graf

Pan Alem Matthees, sám nemocný CFS, podal žádost o vydání anonymizovaných dat za účelem jejich nezávislé analýzy dne 24. března 2014 na základě britského Zákona o svobodném přístupu k informacím (The Freedom of Information Act - FOIA) u Queen Mary University of London (QMUL), která má data v držení. Jeho žádost byla QMUL zamítnuta. Ve Velké Británii je možné podat proti neposkytnutí informací stížnost k informačnímu komisaři (Information Commissioner), kam se pan Matthees následně obrátil.  Informační komisař rozhodl v jeho prospěch a data měla být ve veřejném zájmu panu Mattheesovi vydána. QMUL se však proti rozhodnutí odvolala k tribunálu prvního stupně (First-tier Tribunal). Argumentovala při tom i tím, že se „škodící pacienti (malicious patients) chystají porušit anonymizaci dat a zveřejnit jména všech účastníků, aby tak zdiskreditovali studii.“ Rovněž tvrdila, že vědcům bylo vyhrožováno smrtí. Tato a další dehonestující tvrzení o pacientech byla pro nepodloženost odmítnuta. Informační komisař je nazval "divokými spekulacemi" (“wild speculations”), viz str. 36 rozhodnutí tribunálu č. j.  EA/2015/0269. Poukázal na to, že samotní vědci ve výpovědi přiznali, že ani oni, ani účastníci PACE nedostali žádné takové výhrůžky. Dne 12. 8. 2016 informační tribunál zamítnul odvolání QMUL a rozhodl, že anonymizovaná data musejí být žadateli poskytnuta. Proti tomuto rozhodnutí bylo možné se odvolat k Vrchnímu tribunálu (Upper tribunal). QMUL nakonec této možnosti nevyužila a v poslední den lhůty na podání odvolání panu Matthesovi data vydala.

Závažné problémy studie PACE byly jasné již od zveřejnění v Lancetu, ale veškerá věcná kritika nedostatků studie byla systematicky ignorována. Byla podána řada žádostí o informace podle FOIA, ale setkávaly se s odmítnutím jako „opakované a kverulantské.“ Až v říjnu 2015 se situace kolem PACE rozhýbala díky článkům Davida Tullera, lektora v oblasti veřejného zdraví a žurnalistiky na University of California, Berkeley. Pan Tuller podrobně popsal nedostatky kontroverzní studie. Díky jeho článkům se o ni začali podrobněji zajímat další odborníci i mimo pole ME/CFS. Následovalo zapojení šesti renomovaných vědců, jejichž názory na studii pan Tuller citoval ve svých článcích. Společně zaslali otevřený dopis do Lancetu s požadavkem na nezávislou reanalýzu dat studie PACE. K otevřenému dopisu se následně připojila skupina dalších 36 vědců a lékařů. Veřejnost se vyjádřila zatím největší peticí v historii aktivismu ME a CFS, kterou podepsalo 12 tisíc lidí. Obojí bylo použito u tribunálu jako důkaz o veřejném zájmu na vydání dat a přispělo tak k uznání nároku pana Mattheese.

Správná léčba musí být založena na důkazech o své účinnosti. Pokud jsou tyto důkazy zmanipulované, může být pacientům doporučována v lepším případě neúčinná léčba, v tom horším léčba, která může zdravotní stav ještě zhoršit. V některých zemích se KBT a GET staly standardní léčbou pro ME a CFS právě na základě několikanásobného zveličení důkazů o své účinnosti ve studii PACE. Nafouknuté výsledky studie rovněž podpořily za silné mediální účasti mýtus o tom, že ME není skutečná nemoc, ale „vše je jen v mysli.“ Vlivné deníky s odvoláním na PACE neváhaly publikovat katastrofální informace o tom, jak k vyléčení z ME a CFS stačí jen trochu cvičit a pozitivně myslet. Postavení nemocných utrpělo další úder. I bez takových neobjektivních článků jsou lidé s ME a CFS kvůli všeobecně rozšířené skepsi k tomuto onemocnění ohroženou skupinou, co se týká negativního postoje veřejnosti a zdravotnicko-sociálního zanedbávání, ačkoliv nedávná zpráva amerického Institutu medicíny Národní akademie věd jednoznačně shledala, že ME/CFS je vážné, chronické, komplexní, multisystémové onemocnění a nemoc je skutečná.

Adekvátním řešením situace by bylo stažení studie PACE a zahájení nezávislého vyšetřování, protože kontrola kvality studie a postup autorů a dalších zodpovědných osob určitě nebyly v nepořádku. Za nezbytný krok rovněž považujeme okamžitou opravu terapeutických doporučení založených na nadsazených výsledcích PACE. Obojí bude patrně složité vzhledem k pokračující obhajobě nadsazených výsledků, i přes skandální skutečnosti provázející tuto doposavad největší studii ME a CFS financovanou z veřejných prostředků částkou 5 miliónů liber. Neziskové organizace a aktivisté rovněž volají po zastavení dalších výzkumů účinků psychointervencí na ME a CFS (aktuálně probíhá další taková studie na dětech) a převedení finančních prostředků z psycho-výzkumu do biomedicínské výzkumné oblasti. Upozorňují též na nutnost partnerství ve sdílení dat jak mezi samotnými vědci, tak i ve vztahu k pacientům. Transparentnost vědy je jediným lékem na to, jak předcházet podobným excesům.

Info v češtině o PACE: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2011030801 
Zdroje informací v originále: http://www.virology.ws/2016/09/21/no-recovery-in-pace-trial-new-analysis-finds/ 
http://informationrights.decisions.tribunals.gov.uk/DBFiles/Decision/i1854/Queen%20Mary%20University%20of%20London%20EA-2015-0269%20(12-8-16).PDF 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3065633/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26521770
http://www.virology.ws/2015/10/23/trial-by-error-iii/
http://www.virology.ws/2016/09/22/trial-by-error-continued-the-real-data/
https://theconversation.com/tribunal-was-right-to-order-release-of-chronic-fatigue-trial-data-64255
https://www.relevantnow.com/stories/sneakbee/xjcom4RUpa0 
https://www.statnews.com/2016/09/21/chronic-fatigue-syndrome-pace-trial/ 
http://www.businessinsider.com/flawed-lancet-study-me-cfs-chronic-fatigue-2016-9 
http://www.thecanary.co/2016/10/02/results-really-didnt-want-see-key-mecfs-trial-data-released/
http://solvecfs.org/preliminary-analysis-of-newly-released-pace-trial-data-confirms-initial-publication-results-were-unsound-september-21-2016/
http://occupyme.net/2016/09/21/pace-grossly-exaggerated/
http://www.healthrising.org/forums/threads/data-analysis-puts-pace-trial-on-slippery-slope-to-retraction.4942/ 
http://www.meassociation.org.uk/2016/09/pace-trial-shows-why-medicine-needs-patients-to-scrutinise-studies-about-their-health-simon-mcgrath-on-bmj-blogs-22-september-2015/ 
http://www.sciencealert.com/bad-science-has-misled-millions-with-chronic-fatigue-court-order-reveals
http://me-pedia.org/wiki/PACE_trial  
Průzkum britské ME asociace mezi pacienty, kteří podstoupily terapie jako GET, KBT: http://www.meassociation.org.uk/how-you-can-help/introduction-to-our-cbt-get-and-pacing-report/
Výzkum označený zkratkou MAGENTA, který zkoumá účinnost KBT a GET na dětech, - otázky ke zvážení: http://blogs.plos.org/mindthebrain/2016/09/23/before-you-enroll-your-child-in-the-magenta-chronic-fatigue-syndrome-study-issues-to-be-considered/
Zpráva IOM 2015: Přehled důkazů týkajících se hlavních a ostatních symptomů ME/CFS: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2015041101


Další publicita případu PACE:
Julie Rehmeyer a David Tuller, NYT, SundayReview, 18. 3. 2017
https://www.nytimes.com/2017/03/18/opinion/sunday/getting-it-wrong-on-chronic-fatigue-syndrome.html

Science-Based Medicine, Harriet Hall, 4. 4. 2017:
https://sciencebasedmedicine.org/treating-chronic-fatigue-syndrome-with-cognitive-behavioral-therapy-and-graded-exercise-therapy-how-the-pace-trial-got-it-wrong/

Vydání Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) v PLOS ONE:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0040808
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177037
( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.