Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 19. 05. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


téma * Vánoce 2011
Vydáno dne 10. 12. 2011 (6283 přečtení)JIM

Dnes vydáváme v pořadí sedmý vánoční článek, který bude trochu obsáhlejším ohlédnutím za uplynulým obdobím, než je naším zvykem. Avšak velké otazníky kolem výzkumu sdružení retrovirů ME/CFS, který přinesl značný zmatek a zklamání do komunity ME/CFS, si zaslouží širší pozornost. Pacienty ovšem netíží jen nepřehledný vývoj událostí ve světě. Také u nás zaznamenáváme narůstající problémy lidí s diagnózou myalgické encefalomyelitidy (zkr. ME), obecně známější pod zavádějícím názvem chronický únavový syndrom (zkr. CFS).

Toto vážné vysilující onemocnění provází největší potíže od okamžiku, kdy se jím začalo zabývat americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (zkr. CDC). Vyšetřovatelé z CDC zkoumali v polovině 80. let ohnisko hromadného výskytu ME (cca 300 případů) v oblasti Lake Tahoe. Nejenže jejich vyšetřování neodpovědělo na žádné odborné otázky, ale konečným výstupem bylo vytvoření nového, od základu chybného pojmenování nemoci, a to chronický únavový syndrom. Tento počin se stal pro pacienty do budoucna doslova zničující. Koncepce spojení choroby se širokou problematikou chronické únavy měla fatální dopad na politiku, klinickou péči, sociální zabezpečení i postoj veřejnosti.

Neochota CDC financovat biologické studie chronického únavového syndromu byla silná od začátku. V letech 1995 a 1998 úředníci v tomto státním centru dokonce nelegálně odklonili polovinu finančních prostředků vyčleněných pro výzkum CFS k jiným chorobám. Trend CDC upřednostňovat pátrání po psychologických aspektech nemoci, se rovněž ujal v některých dalších zemích a dále tak pokřivil vnímání celé problematiky tohoto svým základem fyzického zdravotního postižení. Výzkum zaměřený psychiatrickým směrem dodnes pacientům nijak nepomohl, proto oprávněně žádají o financování kvalitních studií zaměřených na biologické aspekty ME/CFS jako infekční činitele, imunitní, oběhové, neuroendokrinní a svalové dysfunkce. Jejich spojení s ME/CFS prokázalo více než 4 tisíce různých, většinou menších studií. Nyní je potřeba financovat ověření těchto výsledků ve větším měřítku.

O stigmatu spojeném s CFS nedávno hovořil např. doc. MUDr. José Montoya. Nejen pacienti jsou v těžké pozici. Bohužel i sami lékaři musí čelit značným problémům. Padla dokonce zmínka o tom, že zapojit se do výzkumu ME/CFS, rovná se pro renomovaného odborníka profesní sebevražda. V zájmu zachování určité vážnosti mezi kolegy si mnoho lékařů chrání svou profesní pověst tím, že krom ME/CFS pracuje i v jiných oblastech. MUDr. J. Montoya se např. věnuje výzkumu toxoplasmózy. MUDr. Nancy Klimasová dělí svoji klinickou praxi mezi pacienty s ME/CFS a AIDS. Rozdíl v uznání prací v oblasti toxoplazmózy nebo HIV je s ME/CFS nesrovnatelný.

Většina z nás ví o trestním stíhání Judy Mikovitsové PhD, spoluautorky studie Lombardiho a kol. o spojení retroviru XMRV s chronickým únavovým syndromem. J. Mikovitsová byla zatčena a obviněna ze zcizení výpočetní techniky a dat ze své výzkumné práce. (Nyní je propuštěná na kauci ve výši 100 000 $, soud se očekává v lednu 2012.) Více o případu očima prof. Jaroslava Petra z Výzkumného ústavu živočišné výroby si můžete poslechnout v pořadu Meteor českého rozhlasu 2 z 10. 12. 2011 kliknutí zde (19. – 30. minuta záznamu).

Po zveřejnění studie v Science jsme byli svědky doslova mánie nález spojení XMRV s CFS vyvrátit. Kvapem se vyrojilo množství studií, jež popíraly původní zjištění. Rychlost, s níž se tyto negativní výsledky dostávaly do odborných časopisů, všechny udivila, nebo? je všeobecně známo, s jakými komplikacemi jsou jindy přijímány k publikaci studie o CFS, včetně pilotní studie Lombardiho a kol. Při záplavě různých mediálních zpráv a nevraživých přestřelek je velice těžké zjistit, kde je pravda. Věrohodnost všech zúčastněných značně utrpěla. V roce 2012 se očekávají výsledky velké studie zaměřené na CFS a XMRV podporované NIH. Bude zajímavé, zda výsledky budou dost silné na to, aby odstranily nynější zmatek a pochybnosti.

Neoprávněná psychiatrizace ME/CFS dosáhla svého vrcholu ve Velké Británii. Není proto divu, že dalším případem, který vloni přitáhl mediální pozornost, bylo opakované vyšetřování a dokonce dočasné zastavení výkonu profese britské lékařce Sarah Myhillové. Pravděpodobnou příčinou vykonstruovaných obvinění proti ní se stalo to, že léčí ME/CFS jako fyzické, a nikoliv psychické onemocnění. Sankce nakonec byla po právu zrušena, ale celý náročný proces, kterým musela paní doktorka projít, byl jistě jednou z nejhorších zkušeností, jaké mohou svědomitého lékaře potkat.

Uplynulo více než 20 let od osudného zapojení CDC do problematiky této choroby. Je to skutečně dlouhá doba plná strádání pacientů a jejich blízkých. Mnozí se ocitají na pochybách, zda se kdy vůbec podaří sejmout stigma a porazit uměle vytvořené předsudky. Tvůrci a příznivci projektu ME/CFS.cz jsou přesvědčeni o nezadržitelnosti pokroku v poznání. Spoléháme na to, že kvalitní biomedicínský výzkum přinese jasné odpovědi i účinnou léčbu. Při pohledu na jiná vážná infekční či chronická onemocnění se ukazuje, že dvacet let v jejich historii neznamená téměř nic. Například vzteklinu nebo Hansenovu nemoc (malomocenství) provázelo stigma několik tisíciletí, než se výzkumné metody dostaly na úroveň nutnou k odhalení příčin těchto nemocí. Je možné, že současné možnosti moderních metod zatím nedosáhly úrovně potřebné k objasnění mnoha chronických neuroimunitních a autoimunitních chorob včetně ME/CFS. Bohužel ani etická úroveň dnešní společnosti nedosahuje potřebné výše, když nedokáže zabránit nezměrnému a zbytečnému utrpení způsobenému falešnými předsudky.

Z Vašich e-mailů, které přicházejí do redakce ME/CFS.cz, víme, že se situace pacientů v naší zemi za poslední rok dále zhoršila. Může jít o centrální, by? pravděpodobně interní, pokyny, jak postupovat u nemocných s touto obtížnou diagnózou v rámci celkového omezování zdravotnické péče, které bezohledně nastoluje současná vláda. Zápis diagnózy CFS do lékařských zpráv se začíná rovnat nedostupnosti odborných vyšetření. Zatímco dříve nemocné s CFS trápilo, že jim lékaři nechtějí tuto diagnózu do zpráv vůbec uvést, nyní je situace téměř opačná. Sami nemocní raději nechtějí mít diagnózu CFS ve zdravotních záznamech, protože když je postihnou další příznaky nebo zhoršení stavu, jsou jejich potíže ignorovány nebo psychiatrizovány. Lékaři je neberou jako reálné. (Jediná bezproblémová doporučení na vyšetření/ošetření vydávají k psychologům a psychiatrům.) Dokonce víme o případu nepřijetí k hospitalizaci při kolapsu a odeslání pacienta s CFS z pohotovosti do domácího ošetření, ačkoliv se ani neudržel na nohou. Dříve byl v takovém stavu totálního celkového vyčerpání běžně přijat k dvou až třídenní hospitalizaci ke stabilizaci stavu infusní léčbou. Co ale dál? Jde se nějak účinně bránit? Otázka zní jednoduše, ale odpověï na ni je velmi těžká. Rozhodně zvyšuje šanci na zvládnutí situace informovanost pacienta nebo ještě lépe – informovanost jeho doprovodu. A hlavně je víc než kdy jindy důležité dostavit se k příštím volbám. Nedat v nich, navzdory předvolební reklamní kampani plné strhujících slibů, hlas lidem, kteří dostatečně předvedli, jak umí naši zemi drancovat a pak ještě drze vystavit účet těm nejzranitelnějším.

Pacientům a jejich rodinám bychom v příštím roce upřímně přáli méně starostí se zdravotní a sociální péčí. Lékařům a vědcům lepší podmínky a ocenění v jejich práci.
Mějte v rámci možností pokojné Vánoce.

Redakce ME/CFS.czSouvisejc lnky:
Vánoce 2013 (01.12.2013)
Vánoce 2012 (21.12.2012)
Vánoce 2010 (15.12.2010)
Vánoce 2009 - 5 LET S VÁMI! (23.12.2009)
Vánoce 2008 (08.12.2008)
Vánoce 2007 (15.12.2007)
Vánoce 2006 (14.12.2006)
Vánoce 2005 (04.12.2005)

[Akt. znmka: 1,00] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: ME/CFS.cz | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.