Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 18. 08. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Zdravotnické noviny: Léčit či ignorovat chronický únavový syndrom?
Vydáno dne 10. 05. 2011 (16683 přečtení)logo_mdcfs

12. květen je mezinárodním dnem uvědomění nemoci benigní myalgická encefalomyelitida (ME), nazývané též jako chronický únavový syndrom (CFS). Následující článek stručně vypovídá o tom, jak se s touto nemocí žije pacientům v čR. Text byl v předstihu zaslán vybraným médiím ve snaze upozornit na toto opomíjené a přitom velmi závažné onemocnění.

зеленый кофе с имбирем зеленый кофе с имбирем цена

Je přehlížení nejvhodnějším způsobem léčby?
Vyjde společnost levněji?

Reforma invalidních důchodů, která byla zavedena do praxe 1. 1. 2010, znamenala obecně zpřísnění podmínek pro přiznávání těchto důchodů. Daný krok byl logicky odůvodněn tím, že za posledních patnáct let došlo ke značnému pokroku v oblasti diagnostických a léčebných metod. Tento dynamický rozvoj na poli medicíny se však naneštěstí nedotkl zásadně diagnostiky a léčby nemoci CFS v české republice.

Pacienti s CFS se nyní ocitají pod dvojím tlakem. Na straně jedné bezradnost ohledně samotné choroby, která je mnohdy částečně či plně vyřazuje nejen z pracovního ale i soukromého života, na straně druhé prudké snížení možnosti získat alespoň nejnižší stupeň invalidního důchodu, nebo? nové právní úpravy pokryly celkové zpřísnění plošně a zcela opomenuly chorobu, u níž nedošlo k zásadnímu pokroku v úspěšnosti léčby. Tento fakt ještě více prohloubil již tak neš?astnou situaci pacientů CFS, jejichž pozice byla výrazně ztížena v r. 1997, kdy byla choroba CFS vyňata z přílohy vyhlášky o posuzování invalidity. Teoreticky měl být tento zásah kompenzován použitím paragrafu nařizujícím přirovnat chorobu k postižení uvedenému ve vyhlášce, které je svým dopadem srovnatelné. V praxi však k aplikaci tohoto paragrafu nedochází, takže pro posudkové lékařství chronický únavový syndrom vlastně neexistuje a pokud „má pacient velké štěstí“, je k ní přihlíženo pouze jako k doprovodné zdravotní komplikaci.

Společensko-ekonomické hledisko

V čR trpí touto nemocí cca 40 000 pacientů. CFS propukne nejčastěji u člověka ve věku cca 25-45 let, po infekčním onemocnění. Postihuje častěji ženy než muže (přibližně v poměru 3:1).

Z ekonomického hlediska se jedná tedy jednoznačně o osoby v produktivním věku, tj. osoby, které by za normálního zdravotního stavu, byly ekonomicky aktivní, a díky příjmům ze své výdělečné činnosti by také adekvátně přispívaly do státního rozpočtu. Ze společenského hlediska je nutno vzít v úvahu, že zdravé ženy v tomto období života rodí děti a vychovávají je. Muži jsou zase většinou těmi, kteří v tomto období přispívají větším finančním příjmem do rodinného rozpočtu, a zajiš?ují takto domácnost po ekonomické stránce. V důsledku tohoto onemocnění však většina pacientů není schopna současně zvládnout roli profesní a rodičovskou v plném měřítku. V případech, kdy má choroba CFS lehčí průběh, se většinou pacienti snaží alespoň částečně pracovat, avšak po návratu z práce již většinou jen polehávají. Pokud mají malé děti, výchova dětí a zabezpečení alespoň základního chodu domácnosti spotřebují většinou veškerou jejich energii. V případech, kdy má choroba těžší průběh, jsou pacienti schopni postarat se sami o sebe mnohdy jen s velkými problémy nebo jsou odkázáni částečně či plně na pomoc své rodiny.

Je prokázáno, že čím dříve je nemoc diagnostikována a léčena, tím větší je šance na uzdravení či alespoň přijatelnou stabilizaci zdravotního stavu zachovávající alespoň částečnou schopnost pacienta pracovat. V souvislosti s léčbou je nutno poznamenat, že dosud nebyl objeven lék, který by jednoznačně vedl k vyléčení. Léčba především spočívá v nastolení vhodného „šetřícího“ či klidového režimu, důslednému doléčení infekcí a podávání vhodných suplementů. Jedná se většinou o dlouhodobý proces zahrnující měsíce či roky. Příklady známých sportovců, kterým bývá tato adekvátní péče poskytnuta včas, však dokazují, že je skutečně možné dosáhnout významného zlepšení zdravotního stavu.

Nabízí se otázka: Co vyjde společnost levněji? Nechat pacienty na pospas této velmi často ignorované chorobě nebo jim nabídnout adekvátní léčbu, a tímto jim umožnit návrat do pracovního života?

V současnosti je realizována první možnost. I přes skutečnost, že pacientovi je diagnostikována tato choroba (má-li štěstí na erudovaného lékaře), v drtivé většině mu není přiznán ani nejnižší stupeň ID na tuto chorobu, dokonce je problém získat i dlouhodobější pracovní neschopnost. Avšak právě snížení pracovní zátěže či klidový režim jsou nedílnou součástí léčby. Naděje na uzdravení po 2 letech nemoci klesá výrazně a po 5-ti letech zcela zásadně. Toto je naprosto alarmující skutečnost, nebo? u celé řady pacientů jen samotné stanovení správné diagnózy trvá i 4 roky. V průběhu této doby dochází k výraznému zhoršení choroby v důsledku přepínání vlastních sil.

Pro ilustraci lze uvést, že náklady na roční léčbu při stabilizovaném průběhu nemoci (tj. běžná zdravotní péče bez hospitalizace) činila u konkrétního nepracujícího pacienta cca 65 000 Kč za rok. Vzhledem k tomu, že se jedná o pacienta trpícího touto chorobou již 8 let, lze oprávněně předpokládat, že se tyto výdaje na jeho léčbu budou do budoucna zvyšovat. K těmto nákladům je ovšem nutné připočíst ztrátu na nerealizovaných odvodech ze mzdy vzhledem k tomu, že tento pacient není schopen již několik let pracovat. Takže skutečné náklady na tohoto pacienta jsou mnohem vyšší než oněch 65 000 Kč ročně.

Druhý (zatím spíše teoretický) přístup k této chorobě by umožnil včasné zahájení adekvátní léčby včetně nutného snížení pracovní zátěže tj. včetně možnosti dočasného přiznání určitého stupně ID. V případě uvedeného pacienta by náklady na roční vyplácení ID činily cca 67 000Kč. Dalo by se ovšem reálně očekávat, že by se pacient v budoucnu mohl opětovně vrátit do pracovního procesu na plný či alespoň částečný úvazek, a tímto opět přispívat do státního rozpočtu.

Jedná se tedy vskutku o Hamletovskou otázku:
Léčit CFS či neléčit? Ignorovat či neignorovat?

- - -

Použité zdroje:

1)MPSV: Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010.

2)Vyhláška MPSV (o posuzování invalidity) č. 359/2009 Sb., §1.

3)Nouza, M.: Chronický únavový syndrom. Medicína pro praxi 2008, 5(2), s. 160-163.

4)Šimůnková, M.: Zaostřeno na chronický únavový syndrom…Katka, 35/2010, s.44,45.

5)Osobní výpis pojištěnce zdravotní pojiš?ovny za r. 2010. Soukromé údaje pacienta CFS.

6)Potvrzení o výši pobíraného ID 1. st. Soukromé údaje pacienta CFS.

7)Vlastní zkušenosti s léčbou a posuzováním pracovní schopnosti, nebo? touto nemocí trpím již 7 let.

Autor: DoRy
Datum: 12. 5. 2011

 


27. 6. 2011 byl tento článek v mírně rozšířené verzi a pod novým názvem „Odvrácená tvář chronického únavového syndromu“ vydán v Lékařských listech, příloze Zdravotnických novin, č. 26/2011.

Odvrácená tvář chronického únavového syndromu
Použité zdroje:
1) MPSV: Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010.
2) Vyhláška MPSV (o posuzování invalidity) č. 359/2009 Sb., §1.
3) Nouza, M.: Chronický únavový syndrom. Medicína pro praxi 2008, 5(2), s. 160-163.
4) Šíma, P. (Mikrobiologický ústav v. v. i., AV čR, Praha): Chronický únavový syndrom. Zdravotnické noviny, Pacientské listy,5/2009.
http://www.zdn.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/chronicky-unavovy-syndrom-448328
5) Teitelbaum, J.: XMRV and CFS Positive Study Fuels More Controversy http://www.psychologytoday.com/blog/complementary-medicine/201007/xmrv-and-cfs-2nd-positive-study-fuels-more-controversy (překlad do češtiny k dispozici na: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2010091301)
6) International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10th revision.
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
7) Martin, Ch.: Vedeme boj na několika frontách. LN, 25. 11. 2010, s.11.
8) Osobní výpis pojištěnce zdravotní pojišt’ovny za r. 2010. Soukromé údaje pacienta CFS.
9) Potvrzení o výši pobíraného ID 1. st. Soukromé údaje pacienta CFS.
10) Vlastní zkušenosti autorky, nebo? touto chorobou trpí již téměř 10 let.

 
( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.