Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 25. 06. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Rozhovor s RNDr. Jiřím Hejnarem CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV čR o XMRV
Vydáno dne 23. 11. 2009 (6329 přečtení)

EXKLUZIVNě PRO ME/CFS.CZ O MOŽNOSTECH BUDOUCÍHO TESTOVÁNÍ NA RETROVIRUS XMRV V čR, O TESTOVÁNÍ NA XMRV V USA A O PRAKTICKÉM PřÍNOSU INFORMACE O POZITIVITě čI NEGATIVITě NA VIRUS XMRV PRO PACIENTY.

Oslovili jsme RNDr. Jiřího Hejnara, CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV čR  a zeptali jsme se ho, jak vidí do blízké budoucnosti možnosti testování na retrovirus XMRV v české republice. RNDr. Jiří Hejnar je místopředsedou Rady Ústavu molekulární genetiky a vedoucí oddělení virové a buněčné genetiky. V nedávno otištěném článku v Lidových novinách vyjádřil svoje názory ke studii Whittemore-Peterson Institutu o viru XMRV (Lombardi et al., Science 326: 585-589, 2009) a jeho možné souvislosti s nemocí ME/CFS.    


Máte představu, kdy by u nás mohlo být dostupné testování na XMRV?
Klíčovým momentem bude prokázání příčinné souvislosti mezi onemocněním a pozitivitou na XMRV. Do té doby je možné testování organizovat jen formou klinických studii, ze kterých se vyšetřované osoby nedozví, zda jsou pozitivní či nikoliv. Vychází se z úvahy, že bez znalosti o příčinné souvislosti viru a onemocnění a bez možnosti účinné terapie nemá tato informace pro pacienta praktickou hodnotu.

Jak rychle může postupovat poznání v této oblasti – ve zjištění příčinné souvislosti XMRV a nemoci ME/CFS?
Myslím si, že pokrok v poznání XMRV bude postupovat rychle, přesto nemusí být virová etiologie prokázána jednoznačně. Očekávám mj., že se v USA zorganizuje klinická studie, která bude sledovat vliv antiretrovirové terapie (podobně jako při pozitivitě na HIV-1) na příznaky onemocnění ME/CFS. To by mohl byt pádný argument pro testování na XMRV.

Můžeme očekávat výsledky v horizontu měsíců či spíše let?

Definitivní odpověï si jistě vyžádá několik let, dílčí znalosti mohou přijít velmi brzy. 29. dubna až 4. května 2010 bude náš ústav hostit mezinárodní konferenci o retrovirech (www.crm2010.org), kde bude speciální sekce věnována XMRV. Budeme tedy mít nejčerstvější informace.

Jak je složitý test na XMRV?
Testování VIP Dx není zatím schváleno úřadem FDA [FDA - The Food and Drug Administration je Americký úřad pro potraviny a léčiva, který v USA schvaluje uvedení léků na trh či zavedení léčebných postupů – pozn. red.]. Test pomocí PCR není technicky nijak složitý a může jej provést téměř okamžitě jakákoliv laboratoř s celkem minimálním vybavením a elementární zkušeností s vyšetřováním DNA.
Složitější je spíše preanalytická fáze, tj. odběr vzorku (krev, mozkomíšní mok, biopsie z karcinomu prostaty), který musí provádět akreditované klinické pracoviště, nikoli laboratoř v ústavu pro základní výzkum.

Můžete vysvětlit podrobněji, proč je preanalytická fáze důležitá?

Test pomocí PCR sice není technicky příliš složitý, přesto to není tak jednoduché jako např. stanovit cukr v moči. Nabízí se stanovení viru integrovaného v buňkách ve formě DNA nebo stanovení cirkulujícího viru pomocí RNA. Vyšetření pomocí PCR vyžaduje systém pozitivních a negativních kontrol, protože výsledky mohou být dubiosní. Např. HIV se stanovuje rutinně detekcí jeho strukturních bílkovin. To ale není srovnatelné s XMRV, protože HIV produkuje velké množství virových partikulí, XMRV je ve srovnání s HIV na hranici možné detekce.
Samozřejmě, HIV se vyšetřuje již od konce 80. let. XMRV lze prokázat v krvi, možná by bylo účinnější stanovit jej v mozkomíšním moku, a ten mohou odebírat jen velmi specializovaná pracoviště. Preanalytická fáze je velmi důležitá: zejména pro stanovení RNA musí být vzorek správně odebírán, skladován a transportován. To vyžaduje souhru a dobrou domluvu s kliniky, kteří provádějí odběr.

Jaké jsou tedy konkrétně možnosti zavedení testování u nás?

Pro zavedení testování v čR by asi bylo nejlepší, kdyby se na provedení klinické studie dohodlo klinické pracoviště s možností zajistit odběr dostatečného počtu pacientů s virologickou nebo molekulárně genetickou laboratoří. Je též možné, že z minulosti již existuje kolekce odebraných vzorků, které by bylo možno ihned použít pro klinickou studii.

Bude se na tom podílet vaše pracoviště?

Máme nyní sice jiné projekty, ale pokud by bylo získání dostatečného množství vzorků schůdné, nevylučuji, že bychom mohli v této věci něco udělat. Osobně jsem velmi nakloněn takovému projektu, promyslím naše možnosti (finanční i personální) a možná se na detekci XMRV podíváme. Bude též záležet na vývoji situace ohledně financování AV čR. Bude-li vláda v budoucnu dále krátit rozpočet na základní výzkum a přesouvat prostředky na tzv. výzkum aplikovaný, který mají ve skutečnosti financovat podniky, nebudeme si moci dovolit rozšiřovat naše projekty.

Pokud bude taková detekce možná, budete testovat pacienty s ME/CFS?

Jako první krok bychom se pokusili o detekci z prostatických karcinomů - zde je snazší získat materiál, čerstvý i archivní. Bude-li detekce fungovat, můžeme pak využít tuto expertízu a nabídnout ji pro studii na ME/CFS.

Nemůže být v takovém případě problém, že XMRV je možná více spojen s nemocí ME/CFS než s karcinomem prostaty? V nedávno zveřejněné studii německých vědců bylo uvedeno, že XMRV nebyl nalezen u žádných pacientů s rakovinou prostaty (zařazených do této studie). Jednalo se o 589 vzorků nádorů prostaty.

Ano, může se ukázat, že pozitivita na XMRV je např. geograficky omezená. Stejně tak je možné, že čeští pacienti s ME/CFS budou negativní. Asociace nejsou 100% ani u karcinomu prostaty, ani u ME/CFS.  Tento syndrom navíc může mít více příčin a nedivil bych se, kdyby další studie z jiných zemí nepotvrdily nález z Nevady (WPI). Je to onemocnění s dosud neujednoceným popisem a klasifikací, diagnostika je v různých zemích odlišná…

Co si myslíte o tom, že již nyní je test na XMRV nabízen laboratoří VIP Dx na komerční bázi?

Američané mají jiný přístup k informacím o nemocech a léčbě a také jiné zákonodárství v této oblasti. U nás v Evropě se více dbá na etiku a prospěch pacienta, lékaři mají též větší autoritu než jen inženýři či opraváři lidského těla. Pravda může být někde uprostřed a naše zdravotnictví se tímto směrem vyvíjí. V případě XMRV jsem ovšem přesvědčen, že informace o pozitivitě na tento virus dnes pacientovi nepřinese žádný benefit: nedává mu to ani prognózu ani terapii. Neznáme-li souvislost viru a onemocnění, nelze se s nálezem XMRV odvolávat proti případné bagatelizaci onemocnění. Průkaz XMRV bude pacienta spíše zneklidňovat a může jej vystavit obavám z přenosu viru na blízké osoby...

Není ale právě toto jednou z důležitých věcí na novém objevu? Existuje velká pravděpodobnost (podle studie WP Institutu), že pacient s ME/CFS může mít XMRV a zároveň je tento virus pravděpodobně také přenosný. Neměl by tedy pacient co nejdříve vědět, zda je pozitivní či negativní na XMRV, minimálně právě kvůli možnému přenosu na své blízké?

V současnosti není vůbec jasné, zda virus může být přenesen z člověka na člověka. I když byl zaznamenán výskyt ME/CFS a XMRV v rodinách, nabízí se spíše vysvětlení paralelní nákazy z rezervoáru v populaci myší, kterému byli všichni nakažení společně vystaveni.

Vra?me se k nabízené možnosti testování na XMRV americkými laboratořemi. Pokud si myslíte, že to nyní pacientovi nepřinese velký užitek, proč to již v této fázi VIP Dx laboratoře nabízejí?

Komerční laboratoře v USA mohou nabídnout testování čehokoliv a komukoliv, samozřejmě za plnou úhradu a bez záruky jakékoliv klinické relevance. Nemám v této oblasti osobní zkušenost, spíše na základě doslechu si dokáži představit, že taková expertiza může být v USA použita u soudu např. ve sporu se zaměstnavatelem, který dá pracovníkovi výpověï zdůvodněnou leností a nerespektuje, že se možná jedná o organické onemocnění.
Pro srovnání: diskutuje se vhodnost sdělovat lidem, že jsou geneticky predisponováni k určitému typu nádoru. Je to rovněž zneklidňující a stigmatizující informace, která má jen pravděpodobnostní podklad. Může ale přivést daného člověka k pravidelným a specifickým prohlídkám, které zachytí nemoc v rané a léčitelné fázi.
Jsou to složité problémy, které vyžadují individuální přístup...

Není to u pacientů s ME/CFS přece jen jiné než u „pouhé“ predispozice k nádoru? ME/CFS pacienti totiž již vážně nemocní jsou. Navíc doposud bez zjevné příčiny.

Genetické predispozice k nádorovým onemocněním jsou dobře dokumentované a procentuálně vyjádřené, známe mechanismy, jakými jsou nádory vyvolávány. Souvislost XMRV s ME/CFS je naproti tomu zatím nedoložená. Naprosto souhlasím, že výzkum XMRV (a podobně MSRV, viru nacházeného u pacientů s roztroušenou sklerosou a HMTV, viru nacházeného u pacientů s biliární cirrhosou) by měl urychleně pokračovat. Jen jsem zatím opatrný vůči komerčním testům a sdělování výsledků pacientům ve fázi, kdy jim to nijak nepomůže.

Na slyšení před poradním orgánem amerického ministerstva zdravotnictví ohledně XMRV a ME/CFS [toto zasedání proběhlo 29.-30. října 2009 – pozn. red.] se odborník na retroviry Dr. John M. Coffin mimo jiné vyjádřil, že „komerční test, který VIP Dx již nabízejí, není v této chvíli dobrý nápad.“ Myslíte si, že je to spíše proto, že test nemusí být přesný, nebo z toho důvodu, který jste sám zmínil – že zatím nemá pro pacienta praktický význam?

Jeho odmítavý postoj pramení jistě z etických důvodů, určitě nezpochybňuje kvalitu testování. I když Dr. John Coffin zároveň naznačuje složitost a absenci standardů při porovnání výsledků z jednotlivých laboratoří.

Připravil Martin Ch.Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV k dispozici na http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2012092002Souvisejc lnky:
Medical Tribune: Virus XMRV je u chronického únavového syndromu ze hry (07.11.2012)
Závěry multicentrální studie NIH - žádné spojení CFS s retroviry XMRV a pMLV (20.09.2012)
Prosinec 2011: Zprávy o možném spojení retrovirů s chronickým únavovým syndromem (20.01.2012)
„Zánětlivý podpis“ u pacientů s chronickým únavovým syndromem pozitivních na XMRV (08.08.2011)
Dvoudenní workshop NIH o myalgické encefalomyelitidě/chronickém únavovém syndromu (20.04.2011)
Dr. Michael Snyderman: Pokus o léčbu CFS a CLL pomocí kombinace HIV léků (20.10.2010)
Novinky z I. mezinárodního workshopu o retroviru XMRV (08.10.2010)
Výzkum retroviru XMRV již nyní pomáhá nemocným s CFS (25.09.2010)
MUDr. J. Teitelbaum: Pravda o kontroverzi ohledně XMRV (14.09.2010)
Profesor De Meirleir potvrzuje XMRV u evropských pacientů (04.09.2010)
Velká Británie: Pacienti s ME/CFS nesmí darovat krev od 1. 11. 2010 (31.08.2010)
Tisková zpráva: Studie předních vědců hlásí silné spojení chronického únavového syndromu s retroviry MLV (27.08.2010)
červenec 2010: Výsledky amerických studií o spojení XMRV s CFS (29.07.2010)
Léky na HIV inhibují virus XMRV související s rakovinou prostaty a CFS (18.06.2010)
Německá studie odhalila XMRV, retrovirus spojený s rakovinou prostaty a ME/CFS (04.06.2010)
Holandská tisková zpráva: Pozitivní „studie XMRV“ otázkou času (22.05.2010)
XMRV nalezen u holandských pacientů (17.05.2010)
Pokyny pro osoby s CFS pro bezpečné dárcovství krve (10.05.2010)
Oznámení nové výzkumné studie XMRV (09.04.2010)
Publikované studie o spojení XMRV s chronickým únavovým syndromem (CFS) (21.02.2010)
Co může znamenat objev viru XMRV pro ME/CFS – Analýza (11.11.2009)
časté otázky a odpovědi k XMRV (22.10.2009)
Tisková zpráva: Retrovirus XMRV možnou příčinou chronického únavového syndromu (16.10.2009)
Diagnostický krevní test pro CFS přichází (13.01.2009)
REPORTÁŽ NA PRIMě - VIRUS XMRV (12.01.2009)

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.