Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 21. 07. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Co může znamenat objev viru XMRV pro ME/CFS – Analýza
Vydáno dne 11. 11. 2009 (6082 přečtení)Současnou publicitu nemoc benigní myalgická encefalomyelitida/ chronický únavový syndrom už mnoho let nepamatuje! Až objev nového retroviru XMRV a jeho spojení s ME/CFS vrátily tuto zákeřnou chorobu na první stránky největších světových novin.

Proč se jedná o tak závažný objev? Je oprávněné, že vzbuzuje mezi pacienty velké naděje ohledně možné příčiny nemoci a následné léčby? Objevují se také nějaké pochybnosti? Jaký bude další postup vědeckého výzkumu? Může být XMRV tak dlouho hledaným infekčním agens ME/CFS? V této analýze se na tyto a další otázky podíváme podrobněji.

Proč může být virus nebezpečný?

Vědci již nyní spojují virus s minimálně dvěma závažnými onemocněními – s rakovinou prostaty a ME/CFS. Pozornost vědců se ale upírá i na jiné nemoci. Podle zatím neoficiálních výsledků bylo např. zjištěno, že až 40% lidí trpících autismem má ve své krvi XMRV. V dalším plánu se výzkumníci chtějí zaměřit také na pacienty s roztroušenou sklerózou, nemocí, jejíž příčiny také zatím nebyly spolehlivě objasněny.

Obavy z nebezpečnosti viru jsou dané také samotnou charakteristikou viru. XMRV stejně jako ostatní retroviry kopíruje svoji genetickou informaci do DNA hostitelských buněk a je tak v podstatě nemožné, aby se ho tělo zbavilo. Jak vědci zjistili, virus napadá konkrétně buňky imunitního systému. Tedy přesně ty buňky, jejichž funkce je u pacientů s ME/CFS oslabená.

XMRV je teprve třetí objevený lidský retrovirus. Předchozí dva viry způsobují závažné zdravotní potíže a mohou být i smrtelné: HIV způsobuje nemoc AIDS a virus HTLV leukémii a rakovinu lymfatických tkání. Také o zvířecích retrovirech je známé, že mohou způsobovat závažné nemoci.

Má 10 milionů Američanů potenciálně nebezpečný virus?

Virus XMRV byl objeven již v roce 2006 při studiu pacientů s rakovinou prostaty. Ale až následně zkoumali virus vědci z Whittemore Peterson Institutu v americkém městě Reno ve větší studii. V rámci svého vědeckého výzkumu mimo jiné zjistili, že na virus bylo pozitivně testováno také 3,7% zdravých dobrovolníků. Pokud by se výsledky potvrdily, znamenalo by to, že potenciálně nebezpečný virus může mít v těle cca 10 milion Američanů. A pokud by nebylo rozšíření viru nějak geograficky ohraničené, např. na Severní Ameriku, můžeme z toho analogicky vyvodit, že v české republice by mohlo být kolem 300 tisíc nositelů viru, v Evropě přes 2 miliony a na celém světě 200 až 300 milionů lidí nakažených tímto virem.

O tom, že výzkumnou studii WP Institutu neberou v USA na lehkou váhu, svědčí např. i to, že se v létě na uzavřeném zasedání (v mezidobí mezi odevzdáním studie časopisu Science a jejím publikováním) setkali odpovědní činitelé z Národního institutu pro rakovinu s vědci z WP Institutu, aby se podrobněji seznámili s výsledky výzkumu.

Jaký bude nyní další postup?

Zveřejnění studie vyvolalo nejen mezi pacienty, ale i ve vědecké komunitě velký zájem. To s největší pravděpodobností podpoří další výzkum XMRV, potažmo nemoci ME/CFS jako takové. Další týmy zabývající se nemocí ME/CFS se nyní budou snažit výsledky WP Institutu potvrdit či vyvrátit.

Jak již bylo zveřejněno, výzkumníci z Whittemore Peterson Institutu provedli od původního výzkumu a odevzdání studie časopisu Science zpřesněné testování a zjistili, že protilátky na XMRV nebo virus přímo v těle má celých 95% pacientů s ME/CFS, oproti původnímu číslu  67% uvedenému ve studii. U zdravých pacientů zůstává výskyt viru kolem 3-4%. Nyní se vědci zaměřili na testování pacientů z Velké Británie a podle předběžných neoficiálních informací prý „získávají podobné výsledky.“

Pracovníci WP Institutu dále prohlásili, že se následně chtějí zaměřit na výzkum toho, jestli je možné v současné době dostupnými antivirotiky (která se používají při nemoci AIDS nebo dalšími) pozitivně ovlivnit průběh nemoci a potlačit replikaci a negativní působení viru v těle.

Zároveň uvedli, že je potřeba dále finančně podpořit výzkum, který by mohl být zaměřen například na vývoj nových antivirotik, vyvinutých speciálně na tento retrovirus. Doufejme, že se jim to díky nyní získané publicitě podaří a že získané finanční prostředky dále urychlí nejen výzkum XMRV, ale celkově nemoci ME/CFS.

Další možné oblasti výzkumu

Jakým dalším směrem by se měl výzkum viru XMRV a s ním spojených zdravotních komplikací ubírat? Kam nyní upřou vědci svoji pozornost? Bude potřeba zodpovědět především následující otázky:
  • Jaká je souvislost mezi přítomností viru a stavem (závažností onemocnění) pacientů?
  • Je možné podle pozitivity či negativity na XMRV, případně podle množství viru v těle rozdělit pacienty do podskupin?
  • Do jaké míry se objevuje virus i u jiných nemocí a jakou může hrát roli v jejich případě?
  • Znamená přítomnost viru u zdravých lidí pravděpodobnost budoucího rozvinutí nemoci ME/CFS? Jaký vliv – jestli vůbec nějaký – má virus na zatím zdravé lidi, kteří jsou ale jeho nositeli?
  • Role dalších infekcí („koinfekcí“) při nemoci.

Jak se XMRV přenáší?

Důležitou oblastí výzkumu, na kterou se nyní upře také pozornost, je otázka přenosnosti viru. Vyjádření WP Institutu formou FAQ jsme již zveřejnili, dvě otázky a odpovědi se týkají právě možného přenosu viru.

Zatím není dokázáno, jak přesně se virus přenáší. Laboratorně bylo zjištěno, že je obsažen v krvi a dalších tělních tekutinách. Zatím se předpokládá, že může být přenosný krví, sexuálním stykem, mateřským mlékem nebo injekčními jehlami. Není známo, jestli je možný přenos slinami (např. HIV je sice obsažen ve slinách nakažených jedinců, ale přenos slinami není možný). Naopak virus se nemůže přenášet vzduchem, nepatří mezi kapénkové nákazy.

Nyní se ale dostáváme k závažným otázkám, které bude nutné vyjasnit.

Proč v poměrně velkém počtu onemocní také děti či dospívající, kteří před počátkem nemoci ještě nežili sexuálním životem, neměli nikdy transfúzi krve, ani např. neužívali drogy? Znamená to, že je XMRV nakažlivější než např. HIV a může se přenášet i slinami? Nebo to může znamenat, že tyto děti měly virus v těle delší dobu, získaly ho třeba už od své matky v raném věku a teprve později se jim rozvinula nemoc?

Druhým zarážejícím faktem je, proč nemocí ME/CFS neonemocní více partnerů pacientů? Sice jsou známé výskyty nemoci u více členů rodiny, ale častěji se jedná např. o sourozence. Přenos z partnera na partnera je spíše výjimečný. A to i když jsou partneři po dlouhou dobu v úzkém kontaktu, včetně nechráněného sexuálního styku. Je tedy možné, že virus není tolik nakažlivý jako HIV? To by ale zase popíralo předchozí bod. Jak se tedy člověk virem vůbec nakazí? Další možností může být, že se virus na partnera sice přenese, ale nemoc u něj nepropukne.

Při řešení těchto otázek by mohlo více napovědět další testování na přítomnost XMRV u pacientů a jejich partnerů a dalších rodinných příslušníků. To se také plánuje v další fázi výzkumu.

Příčina nemoci nebo „jen“ spolučinitel?

Mnozí vědci, kteří se ME/CFS zabývají, se již dlouhou dobu domnívají, že nemoc způsobuje nějaký virus. A? už kvůli náhlému nástupu problémů nebo kvůli celkové charakteristice onemocnění. Objev retroviru XMRV jakožto původce nemoci by mohl do této teorie zapadat.

Ale i to vyvolává jednu zásadní otázku – Pokud se nemoc několikrát vyskytla v epidemiích, např. v Incline Village v Nevadě, jak je možné, že onemocnělo tolik pacientů, když se virus přenáší pravděpodobně jen při intimním kontaktu nebo krví? Charakteristika retrovirů a tedy i viru XMRV je taková, že se nepřenášejí snadno jako třeba chřipkové viry. To tedy příliš nepodporuje teorii epidemických výskytů nemoci.

Může být tedy XMRV prvotní příčinou nemoci – napadne a oslabí imunitní systém člověka, ale pacient onemocní až později, kvůli nějaké další infekci?

Mohu mít také XMRV?

Každého pacienta s ME/CFS asi napadne, jestli i on může mít XMRV. Definitivní odpověï může přinést až testování.

Již nyní je k dispozici testování na XMRV pro pacienty z USA a Kanady. Nabízí ho laboratoře VIP Dx, které ho vyvinuly ve spolupráci s WP Institutem. VIP Dx, dříve R.E.D. Laboratories USA, sídlí stejně jako WPI v Renu v Nevadě. ředitelem projektu pro licenci a vývoj testu na XMRV je Dr. Vincent Lombardi, hlavní autor studie o XMRV, otištěné v Science.

Test zatím nebyl schválen americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration) pro diagnostické účely.

WP Institut oznámil ještě předtím, než byla možnost testování nabídnuta laboratořemi VIP Dx, že test by mohl být k dispozici do jednoho roku. Pravděpodobně to bylo myšleno tak, že do jednoho roku by mohl být k dispozici test, který bude schválený FDA.

Zvědavost vzbudila také další podstatná věc – jakou skupinu pacientů ve WP Institutu vlastně testovali? V oficiálních materiálech se hovořilo o pacientech, „kteří splňují definici ME/CFS.“ Mezi pacienty i dalšími vědci byl velký zájem o přesnější vymezení testovaných pacientů. WPI k tomu vydal další stanovisko, které je možné najít ve FAQ. V něm se říká: „[Pacienti ze studie] mají diagnózu CFS, jak je popsána v Kanadských kritériích a v definici podle CDC. Tito pacienti se ničím zvláštním neliší od jiných pacientů.”

Pokud to tak je, pak je pravděpodobné, že pacienti s ME/CFS, kteří splňují výše uvedená kritéria (kritéria pro posuzování ME/CFS - najdete zde), jsou i nositeli viru XMRV.

Závěr

Objev nového retroviru XMRV a jeho potenciální vliv na průběh nebo dokonce vznik nemoci ME/CFS vzbuzuje velkou pozornost. Tímto objevem by se mohla konečně vysvětlit podstata nemoci. Pokud by se role XMRV skutečně potvrdila, znamenalo by to pro pacienty dobré vyhlídky na budoucí účinnou léčbu.

Než si ale pacienti s ME/CFS budou moci oddychnout, že byla konečně objevena skutečná příčina nemoci, a než bude možné nemoc přejmenovat např. na již dnes navržený název XAND (neuro-imunitní nemoc zapříčiněná virem XMRV), bude nejprve potřeba výzkumem dalších vědeckých týmů potvrdit studii Whittemore Peterson Institutu. A také odpovědět na mnoho otázek, které tato první studie nastolila.

Připravil Martin Ch.Důležitá aktualizace ze dne 20. 9. 2012: Závěry multicentrální studie NIH o XMRV k dispozici na http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2012092002Souvisejc lnky:
Medical Tribune: Virus XMRV je u chronického únavového syndromu ze hry (07.11.2012)
Závěry multicentrální studie NIH - žádné spojení CFS s retroviry XMRV a pMLV (20.09.2012)
Prosinec 2011: Zprávy o možném spojení retrovirů s chronickým únavovým syndromem (20.01.2012)
„Zánětlivý podpis“ u pacientů s chronickým únavovým syndromem pozitivních na XMRV (08.08.2011)
Dvoudenní workshop NIH o myalgické encefalomyelitidě/chronickém únavovém syndromu (20.04.2011)
Dr. Michael Snyderman: Pokus o léčbu CFS a CLL pomocí kombinace HIV léků (20.10.2010)
Novinky z I. mezinárodního workshopu o retroviru XMRV (08.10.2010)
Výzkum retroviru XMRV již nyní pomáhá nemocným s CFS (25.09.2010)
MUDr. J. Teitelbaum: Pravda o kontroverzi ohledně XMRV (14.09.2010)
Profesor De Meirleir potvrzuje XMRV u evropských pacientů (04.09.2010)
Velká Británie: Pacienti s ME/CFS nesmí darovat krev od 1. 11. 2010 (31.08.2010)
Tisková zpráva: Studie předních vědců hlásí silné spojení chronického únavového syndromu s retroviry MLV (27.08.2010)
červenec 2010: Výsledky amerických studií o spojení XMRV s CFS (29.07.2010)
Léky na HIV inhibují virus XMRV související s rakovinou prostaty a CFS (18.06.2010)
Německá studie odhalila XMRV, retrovirus spojený s rakovinou prostaty a ME/CFS (04.06.2010)
Holandská tisková zpráva: Pozitivní „studie XMRV“ otázkou času (22.05.2010)
XMRV nalezen u holandských pacientů (17.05.2010)
Pokyny pro osoby s CFS pro bezpečné dárcovství krve (10.05.2010)
Oznámení nové výzkumné studie XMRV (09.04.2010)
Publikované studie o spojení XMRV s chronickým únavovým syndromem (CFS) (21.02.2010)
Rozhovor s RNDr. Jiřím Hejnarem CSc. z Ústavu molekulární genetiky AV čR o XMRV (23.11.2009)
časté otázky a odpovědi k XMRV (22.10.2009)
Tisková zpráva: Retrovirus XMRV možnou příčinou chronického únavového syndromu (16.10.2009)
Diagnostický krevní test pro CFS přichází (13.01.2009)
REPORTÁŽ NA PRIMě - VIRUS XMRV (12.01.2009)

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.