Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 16. 02. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Přehled z Reno: Zpráva o 9. Mezinárodní konferenci IACFS/ME
Vydáno dne 01. 06. 2009 (4777 přečtení)9. Mezinárodní konference IACFS/ME se konala 12-15. března 2009 v Reno, v Nevadě, USA.
Výběr ze souhrnu konference od Kim McCleary a Suzanne Vernon, PhD
CFIDS Association of America
Úplný text souhrnu
zde.

Konference pro pacienty

První den konference IACFS/ME byl orientován na pacienty. Poskytnul přehled o současném výzkumu a jeho organizaci. Dvě prezentace byly zaměřené na techniky zvládání této nemoci; důležitost naučit se hospodařit s energií a vyhnout se destruktivním cyklům hyperaktivity následované propadem - recidivou./*

Vědecká a klinická konference

Jednání v pátek, sobotu a neděli byla určena pro krátké (jedenáctiminutové) prezentace vědců o specifických výsledcích studií, které se týkaly jistým způsobem se překrývajících témat léčby, epidemiologie, imunologie, pediatrie CFS, genomiky, genetiky, mozkových funkcí a integrovaného přístupu k onemocnění. Dr. Komaroff uzavřel nedělní jednání vynikajícím přehledem 115 prezentací.

Mozek:

Dvě studie zkoumaly pomocí odlišných technik mozkové abnormality u pacientů s CFS.
Dr. Frank Duffy, neurolog z Harvardu, studoval velkou skupinu pacientů za pomoci spektrální koherence EEG. Tímto způsobem dokázal odlišit s téměř 90% přesností pacienty s pečlivě definovaným CFS od zdravé kontrolní skupiny a od jedinců se závažnou depresí. Nenazval tento „vzorec“ diagnostickým, ale uvedl, že výsledky této studie potvrdily CFS jako organický stav zásadně související s mozkem. Studie byla velká, zahrnula 632 subjektů.
Leighton Barnden, PhD, z University of Adelaide v Austrálii, analyzoval obrazy mozkové magnetické rezonance u pacientů s CFS a 25 subjektů zdravé kontrolní skupiny.
Porovnával rozdíly objemu ve specifických oblastech mozku. Dr. Barden informoval, že změny u subjektů s CFS odpovídaly symptomům a jejich krutosti, tak jak je tyto subjekty popisovaly. Změny v oblasti medulla (dřeně) a insula (části mozkové kůry) např. odpovídaly autonomní dysfunkci u CFS. Pouze na základě této studie nebyl dr. Barden schopen určit, zda tyto změny jsou příčinou symptomů nebo důsledkem CFS.

Spouštěcí agens/faktory CFS: Vědci na této konferenci informovali o množství agens, která spouští nemoci typu syndromu chronické únavy. Zde je seznam agens zkoumaných prezentujícími vědci:

Spouštěcí agens/faktory CFS:
  • Giardia lambia (Eva Stormorken, RN, University of Oslo, Norsko)
  • Coxiella burnetii (Andrew Lloyd, MD, University of New South Wales, Austrálie)
  • Parvovirus B19 (Jonathan Kerr, MD, PhD, St. George’s University of London, Anglie)
  • Parvovirus B19 a herpesviry (Kenny DeMeirleir, MD, PhD, University of Brussels, Belgie)
  • Živočišné (savčí) viry (Judy Mikovits, PhD, Whittemore Peterson Institute, USA)
  • HHV-6 a HHV-7 (Modra Murovska, MD, PHD, Riga Stradins University, Litva)
  • Virus Epstein-Barrové (EBV), CMV a HHV-6 (Barbara Cameron, PhD, University of New South Wales, Austrálie)
  • Enteroviry, EBV, Chlamydia pneumoniae, coxiella burnetii a parvovirus B19 (Lihan Zhang, St. George’s University of London, England)
Hlavní otázkou diskuse o těchto různých spouštěčích bylo, zda různé podskupiny nemoci jsou definovány specifickými spouštěči (B19 vs. EBV), nebo zda výsledná nemoc je stejná bez ohledu na spouštějící agens. To bude vyžadovat hlubší prozkoumání. Je třeba podotknout, že žádné ze zde studovaných agens nebylo nalezeno u všech pacientů s CFS a žádná z výzkumných prací netvrdí, že pouhé jedno agens je příčinou CFS.

Genetické a genomické studie:

Několik prezentací popisovalo přínos genetiky pro CFS.
Marc Fremont, PhD, ze společnosti Protea Biopharma z Belgie, informoval o rozdílech u genů toll-like receptorů, které jsou důležité pro modulování bakteriově vyvolané imunitní aktivace. Ty jsou častější u CFS. Tito výzkumníci nalezli genetické rozdíly rovněž u genů důležitých pro funkci proteinu TH17. Buňky TH17 odráží bakteriální infekce a abnormální fungování bylo zapojené do střevních autoimunitních onemocnění.
Mangalathu Rajeevan, PhD, z U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), prezentoval výsledky první studie o vztazích genomů. Informoval, že varianty u GRIK2, genu zapojeném v glutamátní transmisi, a NPAS2, genu důležitém pro mozkové funkce, byly svázány s CFS. Jedinci s CFS s těmito genovými odchylkami také vykazovali korelaci s genovou expresí, což je dalším prokázáním neuroendokrinní a imunitní dysfunkce u CFS.
Judy Mikovits, PhD, z Whittemore Peterson Institute, v cílené genetické analýze zjistila, že odchylky u genů HLA a KIR, důležitých pro správnou imunitní odezvu, mohou zvýšit riziko CFS.
Andrew Lloyd, MD, PhD, z University of New South Wales, prezentoval vzrušující zjištění o změnách funkčních polymorfismů obzvláš? u dvou cytokinů - IL-10 a interferon-gama. Subjekty s „nízkorizikovou“ kombinací sekvencí byli nemocní průměrně 34 dnů, zatímco subjekty s „vysoce rizikovou“ kombinací průměrně 80 dnů. Intenzita zánětlivé odezvy může proto určovat krutost akutní infekce a délku trvání následného onemocnění.

Terapie/léčba:

Dvě zasedání byla věnována pokrokům ve farmakologické a nefarmakologické léčbě, bohužel nebylo prezentováno mnoho nového.
Prezentovány byly studie tří farmakologických léčiv. Ampligen, isoprinosin a oxybát sodný.
David Strayer, MD, od výrobce Hemispherx, informoval, že Ampligen zlepšil fyzické funkce u pacientů s CFS. Uvedl, že tento lék, nyní prověřovaný Food and Drug Administration (Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, FDA) za účelem schválení  pro uvolnění na trh, byl dobře tolerovaný, a že jeho užívání umožnilo pacientům snížit závislost na jiných lécích.
Maria Araceli Vera, MD, z University of Miami, prezentovala grafový přehled o 61 pacientech, kteří po dobu šesti měsíců užívali isoprinosin. Dr. Vera vyhodnotila jak jejich klinický, tak imunitní stav se závěrem, že nastalo vysoce významné (signifikantní) zlepšení jak v klinickém, tak v imunitním stavu. Na základě této studie doporučuje velký randomizovaný klinický test. Isoprinosin se prodává v některých zemích pod obchodním názvem Immunovir.
Natalie Hone, MD, z University of Miami, prezentovala výsledky grafového vyhodnocení 27 pacientů nemocných CFS se zdokumentovaným rušením alfa vlny ve spánku pomalých vln (synchronním spánku), u kterých byl tento stav léčen přípravkem oxybát sodný (Xyrem). Po ukončení léčby konstatovalo 20 z těchto pacientů zlepšení svého spánku. Dr. Hone doporučuje další studie v této oblasti.

Poslední výsledky výzkumu v imunologii:
Shrnutí od Rosamund Vallings, M.B., B.S. Úplný text souhrnu zde.

Gordon Broderick (Edmonton, Kanada) zjistil, že osoby s nemocí Války v Zálivu (Gulf War Illness) mohou být odlišeny demonstrováním signifikantně rozdílné neuro-endokrinně-imunitní dynamiky v odezvě na cvičení (fyzickou zátěž). Změny v cytokinech, NPY (neuropeptidu Y) a kortizolu jsou evidentní jak v klidu, tak mnohem více při zátěži a umožnily zcela oddělit nemocné osoby od kontrolní skupiny.
Rozdělením CFS pacientů do podskupin se zabýval Vincent Lombardi (Reno, USA) studující cytokinové a chemokinové profily. Pro odlišení pacientů s CFS od zdravé kontrolní skupiny použil „mikropole“ (microarray), výpočetní program pracující na principu náhodného stromu. U každé podskupiny byl nalezen jedinečný cytokinový/chemokinový příznak (podpis). Tento výsledek je možností, jak využít sérové biomarkery při hledání vhodné léčby (protizánětlivé, antivirové nebo antimikrobiální).
Nancy Klimas (Miami,USA) zjistila, že abnormality cytokinů jsou u CFS běžné. Mají potenciál stát se biomarkery nebo cíli léčebných strategií. Finanční dostupnost nových technologií by tyto testy měla učinit snadno dostupnými pro vyhodnocení rozsáhlého panelu cytokinů. Prezentovaná studie ukázala na dezorganizovaný „vzorec“ cytokinů regulujících Th1 závislou lymfocytární funkci kritickou pro antivirovou obranu. Data podporují posun Th2, aktivaci prozánětlivé cytokinové kaskády a pod-regulaci komponent cytotoxické buněčné funkce.
Nicole Porter (Chicago,USA) zdůraznila význam sledování virového versus nevirového počátku CFS s rozdíly v  produkci cytokinů a expresi. Ve virové skupině došlo k posunu Th1, v nevirové skupině k posunu Th2. V budoucích studiích by měli být odděleni pacienti s virovým a bakteriálním propuknutím nemoci. Vzorec produkce proteinů v nevirové skupině je pravděpodobně imunitní buněčně zprostředkovaná protizánětlivá aktivita s chronickým potlačením aktivace imunitního systému. Ve virové skupině dochází k prozánětlivé aktivaci s persistentní hyper-imunitní odezvou.

Překlad: PaD

Upozornění: článek má pouze informativní charakter a nejedná se tedy o doporučení.

Další (bezplatné) souhrny této konference:

/* Technikami vlastního zvládání ME/CFS se na našem webu zabývají tyto články:


Dále navštivte souhrn konference:( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.