Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 21. 07. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* M.E. Society of America
o chronickém únavovém syndromu

Vydáno dne 21. 02. 2006 (7446 přečtení)"Toto onemocnění se podobá únavě jako atomová bomba zápalce. Je to absurdní a zavádějící charakteristika. "
- Laura Hillenbrandová, autorka bestselleru Seabiscuit

“Termíny ‘únava‘ a ‘chronická únava‘ se v těchto kruzích nikdy nevyskytovaly až do doby, kdy byly v roce 1988 vloženy do názvu… Celá koncepce únavy pokřivila naše porozumění této nemoci. “   
-
Byron Hyde, M.D., Nightingaleova výzkumná nadace, Ottawa, Kanada

                                    
                                   
Americká společnost myalgické encefalomyelitidy (The M.E. Society of America/MESA) je organizací pro podporu porozumění onemocnění známého jako myalgická encefalomyelitida (ME/CFS), komplexního onemocnění více systémů nepříznivě ovlivňujícího srdeční, mozkový, neuroendokrinní, imunitní a oběhový systém. ME byla poprvé popsána v padesátých letech po zjištění mnoha případů po celém světě včetně řady případů v nemocnici Royal Free Hospital v Anglii. V etiologii (nauce o příčinách) tohoto onemocnění se mohou vyskytnout mnohé různé viry, bakterie, nebo bakteriální jedy (toxiny) v kombinaci s genetickými faktory. Klíčovým aspektem vědeckého pokroku v této oblasti výzkumu je studium vědecky podložených podskupin [nemoci]. Dr. A. Melvin Ramsay vytyčil v řadě publikací definiční rámec ME popisující abnormální svalový metabolismus, poškození oběhu a postižení mozku. V roce 1988 byly naneštěstí nemoci historicky známé jako myalgická encefalomyelitida a dobře zdokumentovaná epidemická abnormální neurosvalová únava (neuromyasthenia) přejmenovány pracovníky Centra pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control (CDC)) na „chronický únavový syndrom“ (“Chronic Fatigue Syndrome”), což pacientům i výzkumníkům vnutilo zavádějící termín „únava.“ Ještě větší škodu způsobilo CDC v roce 1994 rozšířením definice CFS na mnohé další různé a nesouvisející nemoci, čímž se „CFS“ stal zastřešujícím termínem. Rozšíření případové definice (případová definice je definice založená na evidenci symptomů/příznaků – pozn. překl.) vedlo k rozporným výsledkům výzkumu. Existuje ovšem současnější aktualizovaná definice sestavená Kanadským svazkem odborníků pro dohodu o ME/CFS (Canadian Consensus Panel for ME/CFS), která zahrnuje neuroendokrinní a imunitní symptomy a symptomy oběhu srdce, dále abnormální svalový metabolismus, oběhové poškození a mozkové nebo neurologické komplikace. Tato definice je k dispozici na této webové stránce
Kód ICD-10 pro ME/CFS je G93.3.

Ramsayova úvodní pozorování a odhalení podstatných vlastností nemoci měla správný základ, ale výzkum od doby Ramsayových publikací podstatně rozšířil naše poznání. Velké množství studií např. zjistilo, že ortostatická intolerance (netolerance vzpřímené polohy), která v některých případech zahrnuje virově způsobenou dysfunkci autonomního nervového systému, nízké množství plazmy a/nebo červených krvinek a poruchu levé komory při stresu ze vzpřímené polohy (postural stress), je významným rysem ME/CFS, pokud je nemoc středně nebo silně rozvinutá. Kanadská klinická případová definice vyjmenovává nervově zprostředkovaný nízký tlak, ortostatický syndrom zrychlení srdeční činnosti při vzpřímené poloze a neuroendokrinní imunitní projevy. Přestože zmiňuje rovněž únavu jako symptom, přesnější jazykové vyjádření než vágní  a nepřesný termín “únava“ by pro svalové problémy bylo „svalová slabost a bolest,“ nebo „opožděné zotavení svalů po námaze.“ Výzkumníci by měli omezit označení únava, a místo toho se soustředit na neuroendokrinní imunitní model srdečního oběhu. Některé výzkumy nalezly navíc od popisu Kanadského svazku odborníků pro dohodu deficity dýchacího řetězce a poškození mitochondriální DNA, a v případě kruté nemoci nalezly u některých podskupin získané myopatické změny.

ME/CFS obvykle začíná v dětství nebo v rané dospělosti akutní infekcí (i když pomalý nástup nemoci je také možný) končící poruchami regulace imunity. Je doloženo, že při vzniku patofyziologie ME a dalších neurologických onemocnění hraje roli mitochondriální dysfunkce. I když stále ještě nemáme všeobecně přijatelnou konečnou teorii, proč tělo reaguje tímto způsobem, výzkumníci poukazují na řetězec událostí zahrnujících abnormální neuroendokrinní imunitu, odezvu srdečního oběhu s dysregulací imunitního systému (záněty, nízké CD8 [Klimas] a autoimunita); hypersrážlivost [krve] po námaze a/nebo abnormální morfologie červených krvinek s chronickou a/nebo postupující hypoxií-ischemií tkáně (hypoxia-ischemia tissue) po námaze, dysautonomií a neuroendokrinními komplikacemi jako je zvýšený epinefrin, abnormální nervové ortostatické odezvy na epinefrin, nízký obsah plazmy a/nebo červených krvinek; a srdeční myopatie. Podle výzkumníky ověřených hypotéz mohou ke komplexnějšímu systémovému obrázku významné podskupiny tohoto onemocnění přispívat: virová srdeční myopatie, virová encefalitida, abnormality v mozkomíšní tekutině a virově vyvolaná dysfunkce vegetativního nervového systému.

Jiní argumentují tím, že svalová a neuroendokrinní dysfunkce mohou pocházet z nedostatečného zásobování tkání kyslíkem, způsobené buï koagulopatií (špatnou srážlivostí), viskozitou krve a usazeninami fibrinu, nebo krví s vysokými hodnotami červených krvinek s pozměněnými okraji, nebo obojím. Když je poškozena schopnost buněk přijímat a uvolňovat kyslík, tělo se přikloní k anaerobnímu metabolismu, kde nedostatečný metabolismus glykogenu vede k tvorbě kyseliny mléčné s dalšími poruchami zásobování kyslíkem. Mozek, nervy, srdce, kosterní svaly a endokrinní žlázy mají vyšší požadavky na kyslík a výživné substráty, vyžadují více energie. Jejich nedostatky mají vážnější důsledky.

Dalším všeobecným zjištěním je, že mitochondrie a dýchací řetězec jsou nepříznivě ovlivněny hypoxií-ischemií tkáně (tissue hypoxia-ischemia) a také zvýšeným oxidem dusičným. Mitochondrii nepříznivě ovlivňují také někteří infekční činitelé. Mitochondriální metabolismus je hlavním zdrojem zprostředkovatelů energie, jakož i volných radikálů. Získané mitochondriální poruchy by mohly způsobovat nervovou degeneraci. Mitochondriální dysfunkce dýchacího řetězce byla popsána ve spojení s primárními mitochondriálními DNA abnormalitami. Poruchy oxidační fosforylace a zvýšená produkce volných radikálů byla pozorována také u nemocí, které nevznikají děděním mitochondriálních abnormalit. V těchto případech je mitochondriální porucha pravděpodobně průvodním jevem. Stejně jako u jiných stavů zahrnujících dýchací řetězec je ME/CFS komplexním onemocněním systému postihujícím mnohé tělní orgány. Konečným výsledkem výše popsaného řetězce událostí může být krize buněk kostních svalů, srdce, mozku, ledvin, vnitřního vyměšování a dalších systémů. Po mnoho let hromaděné poškození mitochondriální DNA může vést k podobným problémům jako u zděděných mitochonriálních nemocí.

Známá anglická specialistka na ME Dr. Betty Dowsettová ve svém článku (z ledna 2001) napsala: „…..ZÁVěREčNÁ FÁZE (1,2) Po různě dlouhém období se může vyvinout komplexní syndrom systému, zahrnující trvalé postižení kosterních nebo srdečních svalů a dalších „koncových“ orgánů jako jsou játra, slinivka, endokrinní žlázy a lymfoidní (mízní) tkáně, znamenající další rozvoj dlouhodobého chronického, především neurologického stavu s průkaznou metabolickou dysfunkcí v mozkovém kmenu. Vhodným vedením a podporou však může být dosaženo stabilizace, i když na nízké úrovni. Úmrtí vykazující desetiprocentní podíl nastává v této skupině téměř vždy postižením koncových orgánů (hlavně srdečním nebo pankreatickým selháním).“

Americká společnost myalgické encefalomyelitidy zveřejňuje vědecké a případové definice nemoci bez ohledu na to, kým byly publikovány. Naší rolí není být podpůrnou skupinou. Jsme pouze výzkumně-informační a obhajovací skupinou. (Informace o nových zprávách společnosti jsou k dispozici zde.)

Odkazy na literaturu

Napsala Maryann Spurginnová Ph.D.

Originál textu na:

Překlad: PaD
( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.