Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 21. 01. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Podnět Svazu pacientů čR k 12.květnu 2005 u příležitosti Mezinárodního dne pomoci lidem s chronickým únavovým syndromem/CFS
Vydáno dne 04. 05. 2005 (8828 přečtení)12.květen byl stanoven Mezinárodním dnem pozornosti CFS na počest ošetřovatelky Florence Nightingaleové (1820 -1910), která se stala symbolem moderní zdravotnické péče. Po překonání značných předsudků své doby začala pracovat jako zdravotní sestra. Neúnavným snažením dosáhla zlepšení podmínek panujících při ošetřování raněných vojáků a výsledkem její práce byla doslova revoluce v ošetřovatelské péči o nemocné a značné snížení úmrtnosti. Během návštěvy bojových linií však onemocněla dosud neobjasněnou nemocí, o které se soudí, že mohla být chronickým únavovým syndromem a do konce života se již neuzdravila. Byla první ženou, která obdržela Britský řád za zásluhy.

Svaz pacientů čR se rozhodl přispět na pomoc postiženým chronickým únavovým a imunitním dysfunkčním syndromem zasláním podnětu Ministerstvu zdravotnictví čR, ve kterém upozorňuje na závažné problémy, s nimiž se potýkají nemocní v české republice.

Žádá v něm:

1.    Zlepšení informovanosti lékařů v souladu s novými poznatky studií zaměřených na organickou povahu nemoci

2.   Zkvalitnění  a lepší dostupnost zdravotní péče - zajištění návaznosti a koordinovanosti léčby na pracovištích majících zkušenosti s dostatečným počtem těchto případů    

3.     Vypracování nového posudkového hodnocení CFS s ohledem na výsledky studií o dopadu onemocnění na kvalitu života nemocných

4.     Uznání CFS jako systémového onemocnění, tj.celkového onemocnění s manifestací projevů ve více tělních systémech

Neinformovanost lékařů,  nekoordinovanost léčby, nenávaznost a nekomplexnost péče, zpochybňování CFS jako chorobné jednotky vedoucí k diskriminaci nemocných ohledně možnosti přiznání sociálního zabezpečení, protože se v čR jednotlivá postižení nesčítají a nemocní CFS nejčastěji končí s množstvím různých diagnóz na místo uznání jedné komplexní choroby – toto jsou nejvýraznější potíže, na které si u nás CFS/CFIDS nemocní právem stěžují a opakovaně na ně upozorňují. Očekávají od Ministerstva zdravotnictví čR konkrétní kroky k uspokojení těchto základních potřeb a práv.

Vyzýváme proto, abyste se připojili k iniciativě Svazu pacientů čR! Učiňte tak formou zaslání petice na Ministerstvo zdravotnictví čR, kterou můžete vytisknout (doporučujeme nejdříve zkopírovat do Wordu) a dát podepsat co největšímu množství sympatizantů z vašeho okolí z řad příbuzných, přátel, spolupracovníků…
Text petice podporovaný Svazem pacientů čR najdete pod názvem:
Petice 2005 - úplné znění v rubrice CFIDS club. Odkaz je též na konci tohoto článku.
(Toto upozornění se vztahuje k období, kdy již články nebudou na titulní straně.)

Pohled do zahraničí

V USA sponzorují petici za uznání myalgické encefalomyelitidy jako vážné a vysilující nemoci dvě organizace - National CFIDS Foundation a RESCIND.
(Myalgická encefalomyelitida/ME je preferované synonymní označení nemoci chronický únavový imunitní dysfunkční syndrom. )

National CFIDS Foundation = Národní nadace CFIDS. Jedná se o jednu z největších a rostoucí národních CFIDS/ME skupin ve Spojených státech. Grantový program začal z potřeby krýt kapitálem nezávislý výzkum zaměřený na diagnostiku, léčbu a terapii CFIDS/ME. Došlo totiž k poznání, že odpovědi nepřijdou skrze politický postup, ale jedině prostřednictvím nezaujatého vědeckého lékařského výzkumu, který odkryje vědecké pravdy o CFIDS/ME a umožní tak podrobit si tuto ničivou nemoc.

R.E.S.C.I.N.D. /Repeal Existing Stereotypes about Chronic, Immunological and Neurological Diseases = Odbourejte (doslova "zrušte") existující stereotypy o chronických, imunologických a neurologických onemocněních. RESCIND je nezisková organizace: http://www.geocities.com/CapitolHill/4277/

S originálem a úplným zněním petice žádající uznání myalgické encephalomyelitidy jako vážné a vysilující choroby adresované odpovědným úřadům USA se můžete seznámit na:

Mezi prvními, kdo petici v USA podepsali, byla Hillary Johnson autorka knihy Oslerova pavučina. Citujeme z jejího vyjádření k problematice:

"CFS byl název vybraný v r.1988 malou skupinou politicky motivovaných a nebo velmi špatně informovaných vědců a lékařů, kteří byli mnohem více znepokojení náklady pojiš?ovny a SSA [úřadu sociálního zabezpečení] než veřejným zdravím.  Jejich úmyslným záměrem - jak plyne z korespondence, kterou si vyměňovali několik měsíců – bylo zatemnit charakter nemoci jejím umístěním do oblasti spíše psychiatrické, než organické. Tímto jednáním také záměrně ignorovali podstatné výsledky výzkumu publikovaného o ME. Škoda, kterou tímto způsobili, je bezpochyby jednou z největších tragédií v historii medicíny. Vládní vědci zapletení do tohoto podvodu měli být odsouzeni už před lety.“

Závěr

Závěrem je důležité znovu upozornit, že podpořit petici není jen věcí samotných nemocných, ale své podpisy mohou připojit členové rodiny, příbuzní, přátelé, spolupracovníci…atd. Je potěšující, že pod petici Národní nadace CFIDS v USA připojilo své podpisy i množství lékařů.
Byli bychom rádi, kdyby i u nás přestala být tato nemoc vnímaná jako problém výhradně samotného nemocného. Vyzýváme proto, aby podpisy připojilo co nejvíce lidí, kteří nehodlají být lhostejní k tak zásadním problémům. V otázkách zdravotní péče by měla existovat silná solidarita, protože zdraví je nejvyšší hodnota a týká se jak každého jednotlivce tak celé společnosti.

Text petice můžete vytisknout a s připojenými podpisy co možná největšího počtu signatářů zaslat na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví čR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Petiční právo je zaručeno každému jednotlivci, a to v Listině základních práv a svobod (čl. 18), které je provedeno petičním zákonem č. 85/1990 Sb.

Také v čR se v současné době petiční akce začínají čím dál častěji objevovat na internetu. Internetová prezentace může napomoci propagaci petice a tedy získání většího počtu signatářů, ale podpisy zaslané přes internet nemají platnost, nebo? zákon zatím možnost podpisu petice přes internet nezná. Z tohoto důvodu je nutné petici vytisknout, nechat podepsat a samostatně zaslat na MZ čR. Centrální „ruční“ sbírání podpisů námi organizované z jednoho místa by nebylo v našich současných možnostech. Pokud však bude o akci větší zájem, v příštím roce bychom o centrální aktivitě uvažovali a pokusili se ji organizačně připravit. Od 12.května bude fungovat na titulní straně anketa, kde oznámíte svou účast za rok 2005, aby bylo možné získat hrubý přehled o množství účastníků. Upozorňujeme, že se nejedná pouze o květnovou akci. V květnu 2005 pouze startujeme v souvislosti s význačným dnem podpory nemocných CFS!  Petici můžete zasílat během celého roku.

Na petici musí být uvedeno:

o          adresát petice (správní orgán) a datum
o          text petice
o          jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici podává
  • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, a dále na nich musí být vedle podpisů signatářů uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici podává.
  • U osob, které petici podepsaly (=signatáři), musí být taktéž uvedeno jméno, příjmení a bydliště. Nemusí se uvádět rodné číslo. Petici může podepsat i cizinec.
  • Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Odkazy k článku:
 
Medailon F.Nightingaleové
Informace o petici v USA( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.