Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 19. 08. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* Jak zvládat únavu a nedostatek energie při CFIDS a FM?
Vydáno dne 16. 12. 2004 (11156 přečtení)Psychiatrie nemocným nabízí zvládání problému únavy a nedostatku energie pomocí kognitivně behaviorální terapie (KBT), nebo postupným zvyšováním cvičební zátěže (GET). Nemocní jsou s těmito metodami oprávněně nespokojení a též výzkumníci z oblasti ME/CFS a FM nalézají ve studiích podporujících jmenované metody zásadní nedostatky.
Pro ilustraci psychiatrického přístupu k CFS založeného na tezi, že potíže nemocných jsou špatně naučeným chováním zafixovaným na základě chybných myšlenkových schémat, které je třeba odnaučit, či přesněji přeučit = nahradit správnými schématy, se můžete podívat na : http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/SUPL0401/10.htm

Jiný přístup k problému únavy a úbytku energie u chronicky nemocných nabízí Bruce Campbell,Ph.D. ředitel Programu svépomoci při CFIDS a Fibromyalgii v knize „The CFIDS & Fibromyalgia Self-Help“

Množství lidí s CFIDS a Fibromyalgií se cítí chycených v začarovaném/bludném kruhu. Lidé balancují mezi přehnanou aktivitou a odpočinkem. Symptomy a reakce na ně - vedou k životu ve frustrující smyčce.
Když jsou symptomy nemocných na minimu, přepínají se, aby toho co nejvíce stihli. Ale námaha jejich symptomy zesiluje a tak dojde ke "zhavarování" stavu. Zesílení symptomů pak nemocné přivádí k odpočinku, který zmírňuje nepohodlí.
Toto je obvykle úspěšné; odpočinek redukuje bolest, únavu a jiné symptomy. Ale pak začíná další kolo. Přichází frustrující pocit z nicnedělání, čili se nemocní vrhají do dalšího kola nadměrné aktivity. A opět se dostaví další zesilování symptomů a tak si zažijí další havárii. Žijí podle odezvy na symptomy, jsou chycení do demotivující pasti střídání atak symptomů s nutností prodlouženého odpočinku, dostavuje se pocit ztráty kontroly nad sebou a svým životem. Tento bludný kruh může být obzvláště frustrující pro pacienty s CFIDS, protože u nich často dokonce minimální množství činností spouští nepřiměřené zesilování symptomů. Bohužel tento „jo jo“ efekt, nazvaný "post-exertional malaise" ochablost/chřipkový neklid po cvičení, je jeden z nejcharakterističtějších rysů nemoci.

Žít v limitu. To je způsob jak nastolit stabilitu života s chronickou nemocí. Tato alternativa je založená na názoru, že nemoc stanovuje omezení (limity). Lidé s CFIDS a fibromyalgií mají méně energie (nejméně o 50%) než před onemocněním, plus další limity jsou vytvářené symptomy jako bolest a špatný spánek… Limitace má rozsah od relativně malých narušení života k zásadním omezením, která připoutají nemocné doma. Boj proti limitům nebo pokus o jejich ignorování (neustálé přepínání sil) obvykle produkuje zesilování symptomů. Nalezení individuálních limitů a jejich dodržování nabízí způsob, jak získat částečnou kontrolu nad situací.
Klíč je v tom, co během dne děláte a jaký to má účinek na vaše symptomy. Jestliže dodržujete limity dojde k redukci symptomů, jestliže je nedodržujete dojde k jejich zesílení.
Vaše limity si můžete představovat různě. Popíšeme 4 způsoby:

 Zásobárna energie

Soustředíme se na 3 elementy.
První element je vaše dostupná energie. Energie, kterou máte, abyste vykonali určité činnosti. To je vaše zásobárna energie. Doplňuje se odpočinkem a potravou.
Druhý el. je vydaná energie, kterou ztratíte při fyzické, duševní a citové námaze.
Třetí jsou vaše symptomy - únava, mozková mlha, bolest a další...
Jestliže vydáte více energie než máte, zesílíte tím vaše symptomy. Toto se nazývá, žít mimo/vně své zásobárny energie. Což obyčejně vede zpět do bludného kruhu. Alternativou je život uvnitř zásobárny energie. Jestliže udržíte vydanou energii uvnitř limitů dostupné energie, máte šanci redukovat symptomy a za čas můžete být schopní limity rozšířit.
Mnoho studentů z Programu svépomoci při CFIDS a Fibromyalgii, kteří používají představu své zásobárny energie, tak našlo touto cestou výpomoc v životě. Když vysvětlují zhoršení obvyklých symptomů, s oblibou říkají: " Tento týden jsem mimo svou zásobárnu.“ Oblíbený výrok jim může pomoci upevnit vlastní odpovědnost za důsledky jejich aktivit a také naznačit možnost kontroly. Jestliže dokážete takto žít, můžete být schopní řídit vaše symptomy.

Mapování vaší zásobárny, stanovení limitů:
Obecný přehled o přiměřené hladině aktivity můžete získat, když během jednoho týdne denně věnujete několik minut na zmapování limitů.
Zde je jednoduchý formulář, který může pomoci porozumět vztahu mezi vašimi limity, vaší činností a vašimi symptomy.

Měřítko:
 1 = žádná energie, žádná aktivita nebo žádné symptomy
 10 = energie zdravé osoby, vysoká aktivita nebo značí nejhorší představitelné symptomy

Ohodno?te se na měřítku od 1 do 10 ve třech elementech:
A/ energetická úroveň (dostupná energie) – 1=žádná energie až 10=energie, kterou jste měli jako zdraví
B/ úroveň činnosti (vydaná energie) – 1= žádná aktivita až 10= vysoká úroveň aktivity
C/ úroveň symptomů – 1= žádné symptomy až 10 = nejhorší představitelné symptomy.

Můžete si tabulku vyplnit jednou denně nebo častěji. Použití třikrát denně pomáhá vidět denní průběh křivky vaší úrovně energie a úrovně sympromů.

 Padesátiprocentní řešení

Dodržet energetický limit lze pomocí polovičního způsobu - takzvaného „padesátiprocentního řešení“, podle Williama Collinge. Každý den odhadujte, kolik toho můžete zvládnout. Pak rozdělte tento odhad dvěma a naplánujte si udělat jen jednu půlku. Vlastní disciplína vede k bezpečné úrovni aktivity, spíše než vyžadování limitů. Nevydaná energie je darem vašemu tělu na ozdravný proces.

 Energetický bankovní účet

Třetí způsob jak myslet na limity je, abyste si představili vaši energii jako peníze. Představujte si, že vaše energie je uložená na bankovním účtu s energií, který má velmi nevyvážené krytí. Zatímco zdraví lidé jsou schopní ukládat si energii na celodenní aktivity během sedmi až osmi hodin odpočinku přes noc, chronicky nemocní lidé mohou načerpat během nočního odpočinku energii jen na několik hodin aktivity. Je snadné utrácet více energie než máte a když nedoplňujete váš účet, zaplatíte vysoký poplatek v podobě intenzivních symptomů. Jedno vaše nedočerpání a musíte uložit na účet vklad ve formě většího odpočinku. Naopak, jestliže si kontrolujete množství vydané energie, můžete jí více ušetřit pro své tělo.

 Mísa s kuličkami

čtvrtý přístup navrhuje, abyste si představili vaši dostupnou energii jako mísu s kuličkami. Každá kulička znamená jakousi jednotku energie, kterou máte k dispozici. Pro každý den je miska naplněna trochu jiným počtem kuliček, které můžete spotřebovat. Denně si máte určit počet kuliček k použití. S každou aktivitou si představíte vyjmutí jedné nebo více kuliček z mísy. Některé aktivity odeberou více kuliček než jiné. Stejná úloha může spotřebovat více kuliček ve špatných dnech než v dobrých.
Energii nespotřebovává jen fyzická aktivita, ale též duševní a citová. Například když se cítíte frustrovaní, také frustrace spotřebuje určité množství kuliček, stres je velký spotřebitel zásob kuliček. Udělejte veškerá dostupná opatření pro zmenšení stresu, "konzervujete" tím vaši zásobu kuliček. Představovat si dostupnou energii jako mísu skleněnek vám pomůže stanovit si priority. Pravděpodobně nemáte dost kuliček, abyste udělali vše, co se po vás žádá/co chcete udělat. Představa prázdné mísy vám může pomáhat k rozhodnutí, že je třeba dát si oddych.

Zdroje:
Arthritis Foundation. Your Personal Guide to Living Well with Fibromyalgia. Marietta, Ga: Longstreet Press, 1997.
CFIDS/Fibromyalgia Self-Help website: See two-part article “Finding Your Energy Envelope.”
King, Caroline, Leonard Jason, et al.. “Think Inside the Envelope,” CFIDS Chronicle 10 (Fall, 1997) pages 10-14.
Collinge, William. Recovering from Chronic Fatigue Syndrome. New York: Perigree, 1993.
*Envelope Log available here:
http://www.cfidsselfhelp.org/envelope_log.pdf  
(c) Bruce Campbell.

Dále čtěte:
http://www.me-cfs.cz/preview.php?cisloclanku=2011030101( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.