Na hlavní stránku ME/CFS.czech

Dnešní datum: 18. 08. 2019   | Hlavní stránka | O nás | O ME/CFS |Seznam rubrik |    
  Informacekulat roh
Audiovideo
Pro lékaře
Pro pacienty
Pro rodiny
Pro média
Pro veřejnost
10 mýtů o ME/CFS
10 objevů o ME/CFS
Novinky z výzkumu

Ikonka FB

Ikonka YouTube

Ikonka 10.výročí

Seznamka

Připojte se k nám!

Registrace
O registraci
TOP 15
Ankety
Diskuse

Domů

  Seznam rubrikkulat roh
mnus Akce charitativní
mnus Akce osvětové
plus Aktivity ME/CFS.cz
plus Archiv facebooku
mnus Audiovideo sekce
mnus Informace basic
plus Informace odborné
mnus Informace z domova
plus Informace ze světa
mnus Lab.testy a diagnostika
mnus Léky a léčba
mnus Odkazy a publikace
mnus Zdravotně-sociální problematika
plus Život s ME/CFS a FM

  Pomoc obhájcůkulat roh
Aktivity 2005-2015
Návrh standardu 2015
Návrh standardu 2010
Návrh standardu 2008
Právní minimum 2011
Petice 2005 - 2009
P o m ů c k a 2007
Školení sebeobrany 2006

  Novinové článkykulat roh
článek v Med.Tribune 05/2015

článek v Med.Tribune

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Léčit či ignorovat ME/CFS

Vedeme boj na několika frontách

Vzdělávání o chronickém únavovém syndromu z rukou nejpovolanějších


  Zápisníky pacientůkulat roh
Martin-léčba Belgie
Michal-léčba Belgie
DoRy-invalidní důchod
Nikol-těžký CFS
Daniela-odmítnutí nemocnicí
Dáša-potravinová intolerance
Jana-lidská důstojnost
Další příběhy

  Filmy o ME v češtiněkulat roh
Obr. přední str.DVD s filmem Nevyslyšené hlasy

  české knihykulat roh
 CFS – Na okraji společnosti

Další české publikace

  Vyhledáváníkulat roh

Hledej
v ME/CFS.cz!



  Kontaktkulat roh

Redakce ME/CFS.cz
me-cfs@seznam.cz

Svaz pacientů čR

  Podporujemekulat roh


Brána k vašim politikům


Chlamýdie o.z.
Chlamydieoz.sk

  Přechod na nový systémkulat roh
OD 1. 6. 2017 SE OBSAH TĚCHTO STRÁNEK PŘESTÁVÁ AKTUALIZOVAT. NOVÉ ČLÁNKY NAJDETE NA www.me-cfs.eu.
Bližší informace o přechodu na nový systém v článku zde.


* O projektu ME/CFS.cz
Vydáno dne 06. 12. 2005 (21962 přečtení)



„Lepší je zapálit malou svíčku, než proklínat temnotu.“
Konfucius

O nás

Webové stránky ME/CFS.cz jsou spravovány samostatně. Redakční tým tvoří skupina občanů – zdravých dobrovolníků a pacientů, kteří činnost vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na finanční ohodnocení podle vlastních limitů určovaných časovými a zdravotními možnostmi. Veškeré aktivity webu jsou stoprocentně nekomerční. курсы ешко
Od založení webu vycházíme z přesvědčení, že jedině silná a dobře fungující organizace disponuje možností podílet se na formování změn ve zdravotnictví a sociální sféře. Proto je klub po celou dobu své existence sekcí stránek Svazu pacientů čR a není samostatným občanským sdružením. Klub pacientů s ME/CFS je součástí Svazu pacientů čR.
Bližší informace o organizaci zastřešující náš klub najdete na www.pacienti.cz, adresa: Svaz pacientů čR, Osadní 13, 170 00 Praha 7

Kontaktní e-mail klubu pacientů s ME/CFS je me-cfs@seznam.cz
Za korektní a věcné připomínky nebo náměty děkujeme!

Náš projekt odstartoval svou činnost v rámci Svazu pacientů čR v lednu 2005 pod názvem CFIDS club. K přejmenování na ME/CFS.cz, klub pacientů s benigní myalgickou encefalomyelitidou-chronickým únavovým syndromem, došlo od května 2008 u příležitosti Mezinárodního dne CFS:

1. Vzhledem k současnému celosvětovému trendu vrátit do názvu nemoci užití původního diagnosticky přesnějšího a popisnějšího označení - benigní myalgická encefalomyelitida a používat pro nemoc jednotné označení ME/CFS
2. a dále z důvodu sjednocení názvu nemoci v hlavičce projektu s těmi, jež uvádí Mezinárodní klasifikace nemocí revize 10 Světové zdravotnické organizace pod kódem G93.3. Více v článku: ME/CFS v MKN-10

Pojmy

Po světě vznikly desítky pojmenování pro tuto nemoc. Názvy se odvozovaly od různých názorů na příčinu a mechanismy působící na vznik a rozvoj nemoci nebo se odkazovaly přímo na zeměpisné umístění výskytu epidemií. Nejčastěji se však setkáte s názvy pod zkratkami CFS, ME, CFIDS a PVFS. Většinou se užívají ekvivalentně.

Do povědomí lidí se nejvýrazněji zapsal název - syndrom chronické únavy, do češtiny překládaný jako chronický únavový syndrom (v orig.Chronic fatigue syndrome) s mezinárodně známou zkratkou CFS. Byl vytvořen na konci 90.let min.stol.v USA, kdy Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) rozhodlo přejmenovat předchozí název onemocnění - chronický Epstein-Barr virus (CEBV), vybraný Národními ústavy zdraví (NIH), na matoucí název „chronic fatigue syndrome.“
V Mezinárodní klasifikaci nemocí - 10 je syndrom chronické únavy uveden v publikaci Abecední seznam z r.1994 pod kódem G 93.3 a spadá pod neurologické poruchy.

ME znamená pojem Benigní myalgická encefalomyelitida, tj. nezhoubný zánět nervové soustavy spojený se svalovou bolestí. Tento termín uvádí Světová zdravotnická organizace v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) už od roku 1969. V aktuální desáté revizi (v MKN-10) má taktéž kód G 93.3. (řidčeji zkratka ME označuje Myalgickou encefalopathy, tj. patologii nervové soustavy sdruženou se svalovou bolestí, kde není podmínkou probíhající zánět.)

Zkratka CFIDS pro chronický únavový imunitní dysfunkční syndrom se používá zejména v USA, kde název vznikl. Upozorňuje na časté imunitní dysfunkce při CFS (oslabení imunity, hyperimunní stavy a poruchy vzájemné souhry imunitních pochodů).

PVFS označuje postvirový únavový syndrom. Zatříděn je rovněž pod kód G 93.3 v MKN-10 a používá se při prokázaném rozvoji choroby po prodělání virové infekce.

Záměr

Klubové informační stránky ME/CFS.cz jsou určené pro postižené ME/CFS, pro jejich rodiny, blízké a ostatní odbornou i laickou veřejnost.
Hlavním záměrem je zlepšení dostupnosti objektivních informací o této nemoci. Snažíme se shromáždit na jednom místě odkazy na seriózní informace, které jsou roztroušené na různých internetových adresách a nesnadno se vyhledávají, dále uveřejňovat překlady novějších odborných informací o chorobě a praktické zkušenosti ohledně zdravotního a sociálního zabezpečení. Rovněž spolupracujeme s pacienty, jejich rodinami a přáteli, kteří se aktivně snaží o prosazování práv všech pacientů s ME/CFS a ve svých peticích po státu oprávněně žádají zajištění komplexní zdravotní péče pro všechny pacienty a sociální zabezpečení pro ty, kdo trpí rozvinutou formou nemoci.

Program ME/CFS.cz

Usilujeme o:
  • jednotné oficiální vyjádření v souladu se SZO a ICD-10, že choroba chronický únavový syndrom je zatříděna pod kód G 93.3,
  • závazné zavedení směrnic ME/CFS - navrhujeme tzv. Kanadské směrnice klinické péče (vyd. Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Vol. 11 (1) 2003), z nichž vychází návrh dostupný na našich stránkách http://www.me-cfs.cz/standard.pdf nebo na odborných medicínských stránkách http://www.prolekare.cz/dokumenty/standardCHU.pdf rel="nofollow" . Vznikla i kratší verze návrhu viz http://www.me-cfs.cz/standard_2010.pdf.
  • zlepšení vzdělávání a informovanosti lékařů o nemoci v čR,
  • vydání závazného pokynu pro lékařskou posudkovou službu čSSZ ve věci posuzování žadatelů s ME/CFS o důchodové zabezpečení, než dojde k vrácení položky CFS zpět do příslušného předpisu,
  • zásah proti veškerému konání vedoucímu k  neoprávněné psychiatrizaci zdravotního postižení ME/CFS a pacientů trpících tímto onemocněním,
  • zavedení krevního laboratorního testu na RNase L Protein,
  • zřízení státního centra komplexní péče o pacienty s multisystémovým postižením ME/CFS - G 93.3. a
  • povolení léku Ampligen pro léčbu pacientů s CFS v čR, jakmile dojde k jeho schválení příslušným úřadem.

Upozornění

Znalosti jsou síla. Veškeré informace, názory a doporučení z informačního webu ME/CFS.cz představují možnost rozšířit si náhled na problematiku, což má pomoci k formování vlastních názorů a aktivní účasti na řešení individuální situace.
V žádném případě však zveřejněné informace nenahrazují lékařská ani právní doporučení!  
Redakce webu ME/CFS.cz vynakládá značné úsilí zveřejňovat výhradně ověřené a objektivní zprávy, přesto nelze zaručit, že jsou informace vždy aktuální, přesné, anebo úplné. Totéž platí i pro veškeré webové stránky, na které se odkazuje. Obecně jsou informace a odkazy platné k datu vydání článku.

Poděkování

Na prvním místě patří poděkování lidem, kteří se velkou měrou zasloužili o šíření informovanosti v české republice. Především děkujeme lékařům pomáhajícím pacientům s ME/CFS navzdory dlouhodobě nepříznivé situaci panující kolem této diagnózy.
Rovněž děkujeme všem spolupracovníkům z řad pacientů i zdravých dobrovolníků za poskytnutí nezištné pomoci při přípravě a realizaci projektu ME/CFS.cz.

Připojte se k nám

Vítáme Vaši spolupráci, pište na e-mailovou adresu konkrétní nabídky, čím byste mohli přispět k činnosti klubu podle Vaší profese a zkušeností. (Např. zajistit spolupráci lékaře pro vznik poradny, organizovat systematickou osvětu, starat se o medializaci problematiky, o komunikaci s veřejností, komunikaci se zahraničními organizacemi a navázání zahraniční spolupráce, prostě cokoli, na co si troufáte, s čím máte zkušenosti, a souvisí s naším programem – viz výše.) V současné době hledáme zejména tiskového mluvčího a spolupracovníka pro tvorbu překladů. Každá (i nepravidelná) překladatelská výpomoc by byla velmi vítaná. Víte-li o někom, zkuste pro ME/CFS.cz zajistit jeho spolupráci. Děkujeme.

Vaše redakce

   
Aktualizováno: 5. 6. 2011


Souvisejc lnky:
Připojte se ke Klubu ME/CFS.cz (23.04.2010)
Naše cíle (23.04.2010)
Užití obsahu z ME/CFS.cz – autorská práva (17.04.2010)
Registrace (05.12.2005)

( Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: club )

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu - §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů. Více

Web site ME/CFS.cz byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  


  Novinkykulat roh

24.05.2017: Pochopte ME/CFS a naše břímě bude o polovic lehčí
- nový článek pro osvětu najdete zde. Ačkoliv naše nové stránky jsou stále ve výstavbě, rozhodli jsme se nové články přidávat už do nového systému, aby nám později odpadly problémy s jejich převodem mezi dosluhujícím PHPRS a novým Wordpressem. Děkujeme vám za pochopení případných nedokonalostí, které se mohou na novém webu vyskytovat. Více o přechodu na nový systém zde.

09.05.2017: Květen - měsíc ME/CFS
Logo 12. 5.

03.05.2017: PLOS ONE
zveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii známé jako PACE. Více viz zde.
Více o PACE na našich stránkách zde.

29.04.2017: Článek ve STAT - NIH hledá odpovědi na CFS
NIH nedávno spustil výzkum hledající odpovědi na chronický únavový syndrom. Vědci budou hledat léčby nemoci a očekává se, že výzkum bude dokončen za tři roky s náklady zhruba ve výši 9 miliónů dolarů. Na úvodní fotografii článku je vlevo MUDr. Francis Collins, Ph.D., ředitel Národního ústavu zdraví USA (NIH), s Brianem Vastagem, který pracoval jako reportér pro vědu ve Washington Post, a napsal v roce 2015 dopis pro dr. Collinse, v němž popsal své onemocnění a žádal o zapojení NIH do výzkumného úsilí a zvýšení jeho financování (zde).
Odkaz na článek ve STAT:zde.

28.04.2017: ME/CFS souvisí s nevyváženým mikrobiomem
Vědci z Centra pro infekce a imunitu (CII) Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě, ve studii publikované v časopise Microbiome, identifikovali abnormální hladiny specifických střevních bakterií u jedinců s ME/CFS, včetně těch se souběžným IBS i bez IBS. (Až 90 % pacientů s ME/CFS má zároveň IBS).
„Identifikací specifických bakterií spojených s ME/CFS jsme o krok blíž k přesnější diagnostice a cílené terapii,“říká W. Ian Lipkin, senior autor studie.
Zdroj:zde a zde

27.04.2017: UNREST
"Je to jako mít rozbitou baterii. Moje baterie se nabíjí vždy jen na 40 %, u některých lidí se nabije na 90 %, ale pokud máte těžkou formu, tak se nabije jen na 10 %; a můžete fungovat pouze v rámci tohoto svého energetického limitu, který když překročíte, dojde k havárii a všechny vaše příznaky se zhorší," vysvětluje Jennifer Brea, tvůrce filmu Unrest, srozumitelně, jaké to je, žít s ME/CFS. Její dokument nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci. Děkujeme Jen a jejímu týmu za neuvěřitelnou práci, kterou pro naši komunitu dělá! http://www.unrest.film

21.03.2017: Na Blogu ředitele Národního ústavu zdraví USA (NIH)
dnes vyšel článek o ME/CFS od dr. F. Collinse, ředitele NIH, a dr. W. Koroshetze, ředitele Národního ústavu neurologických chorob a mrtvice (NINDS), v jehož závěru se píše:
„Jsme si vědomi a soucítíme s utrpením, kterým procházejí lidé s ME / CFS. Víme o jejich frustraci z toho, jak málo je známo a jak málo výzkumu bylo uděláno pro nalezení odpovědí. Směřujeme k tomu, abychom to změnili. NIH se zavázal odhalit základní biologickou příčinu (příčiny) ME / CFS tak rychle, jak je to možné, a podporovat výzkum, který bude přinášet vývoj efektivních strategií pro léčbu a prevenci této ničivé nemoci.“
Více zde.

21.03.2017: New York Times
vydaly článek Julie Rehmeyer a Davida Tullera, který předkládá světu vážné nedostatky studie PACE a katastrofální dopady na péči o pacienty s onemocněním ME/CFS. Více zde.

16.03.2017: Zvýšená hladina aktivinu B je zkoumána jako potencionální biomarker ME/CFS.
Více zde.

23.02.2017: Novinky z OMF
Prof. Ron Davis, předseda Vědecké rady OMF, představuje novinky z výzkumu ME/CFS z jeho laboratoře na Stanford Genome Technology Center, kde učinili zásadní objevy k pochopení molekulárních mechanismů onemocnění a nyní mají možnost testovat chemické sloučeniny pro léčbu. Více zde.

22.02.2017: Metabolické profilování ukazuje porušenou funkci Pyruvátdehydrogenázy u ME/CFS
Přibývá důkazů, že chronický únavový syndrom (CFS) je způsobený přepnutím těla na méně účinné způsoby výroby energie. Více zde a zde.

22.02.2017: Dysfunkční TRMP3 receptory zapojeny do ME/CFS
Vědci z Národního centra pro neuroimunologii Griffith University v Queenslandu identifikovali vadný buněčný receptor TRMP3, který se zdá být zásadní pro rozvoj CFS. Více zde a zde.

28.01.2017: EAP k Ampligenu v EU
Společnost Hemispherx Biopharma, Inc. oznámila, že první zásilka rintatolimodu (Ampligen®) pro prodej v Evropě přes Program předběžného přístupu (Program Early Access, EAP) byla dodána 26. ledna 2017. Zpřístupní lék v režimu EAP pacientům s chronickým únavovým syndromem a nádorem slinivky v Evropské unii a Turecku. EAP je specifický regulační nástroj rozdílný pro jednotlivé země, který umožňuje pacientovi dostupnost léku ještě před jeho oficiálním uvedením na trh, za předpokladu že splní specifická kritéria. Více informací: Ampligen v EAP
FAQ EAP
Tisková zpráva Hemispherx

21.01.2017: TED Talks s Jennifer Brea
Jen Brea hovoří v populárním TED Talks velice lidsky o tom, co se stane, když máte vážné onemocnění, které lékaři neumějí diagnostikovat. Více zde.

21.12.2016: Krásné Vánoce všem našim čtenářům přeje redakce
PF 2017

19.11.2016: 12. konference IAME/CFS se uskutečnila
27. – 30. 10. 2016 ve Fort Lauderdale na Floridě. Souhrny na téma energie a cvičení od Corta Johnsona jsou dostupné zde. Souhrny na téma imunita a zánět od Corta jsou k dispozici zde. Souhrny na téma léčba jsou k dispozici zde.

14.11.2016: Americký Národní ústav zdraví (NIH) zdvojnásobí výdaje
na výzkum ME/CFS oproti roku 2016 na 15 milionů $ v roce 2017. Více zde.

03.10.2016: MILLIONS MISSING
Dne 27. 9. 2016 se konal druhý celosvětový den protestu za práva nemocných ME a CFS, kterých se odhaduje mezi 17 - 20 miliony. Řady opuštěných párů obuvi zastupovaly skutečné lidi, kteří se kvůli své nemoci nemohli připojit k protestu osobně. U každého páru byl připevněn lístek se vzkazem od jeho nositele. Paní Spotila napsala: "Naše zničené životy jsou výsledkem nedostatečného lékařského pokroku kvůli selhání státu financovat výzkum nemoci. Dolary na výzkum musí proudit. To je naše jediná naděje na únik z odsouzení k doživotnímu vězení, kterým je tato nemoc." Někteří účastníci přišli na památku svých milovaných, které jim ME vzala. Podívejte se zde na videoprezentaci, která zachycuje protesty. Pro info o mediálním pokrytí akce klikněte zde. Video z první vlny protestů v květnu 2016 najdete zde.

25.09.2016: Předběžná reanalýza britské studie PACE
aneb jak nemocný porazil mocné.
Čtěte zde.

14.09.2016: Otázky a odpovědi s MUDr. Robertem Naviauxem
Aktualizovaný článek: Metabolické rysy chronického únavového syndromu
Dotaz č. 1. Někteří lidé stále argumentují, že CFS není skutečná nemoc, ale vše je v mysli. Pomáhá váš objev chemického podpisu rozbít tento mýtus?
Odpověď: Ano. Chemický podpis, který jsme objevili, je důkazem, že CFS je objektivní metabolická porucha, která postihuje mitochondriální energetický metabolismus, imunitní funkce, GI funkce, mikrobiom, autonomní nervovou soustavu, neuroendokrinní a další mozkové funkce. Těchto 7 systémů je propojeno do sítě, která neustále vzájemně komunikuje. Více zde.

10.09.2016: Blokáda informací k PACE konečně skončila!
Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval na základě zákona o svobodném přístupu k informacím od roku 2014. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde. Více informací o PACE v češtině naleznete v článku zde.

31.08.2016: Metabolické vlastnosti ME/CFS
Dne 29. 8. 2016 byla online v PNAS zveřejněna studie vědeckého týmu pod vedením Roberta K. Naviauxe, která se zabývala zkoumáním metabolických vlastností ME/CFS. Viz zde.
Pro ty, kteří se zajímají o výsledky studie a jejich důsledky, Naviauxova studie v kostce uvádí, že buňky pacientů s ME jsou v jakési ochranné hibernaci (zimním spánku s útlumem fyziologických procesů), což omezuje jejich spotřebu zdrojů energie a zanechává je v hypometabolickém stavu jako reakci na infekci či jinou zátěž. Podrobné zkoumání metabolitů pacientů ukázalo, že stupeň ochranné hibernace se přímo vztahuje ke klinické závažnosti. Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bude nutné je ještě ověřit na větších souborech pacientů. Více zde.

26.08.2016: Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musejí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací v češtině viz aktualizace 16. 8. 2016 v článku zde (červeně).

26.08.2016: Lék Ampligen schválen pro léčbu ME/CFS v Argentině
Ampligen se stal prvním lékem schváleným pro myalgickou encefalomyelitidu/chronický únavový syndrom (ME / CFS), když ANMAT, argentinský úřad pro kontrolu léčiv, schválil lék pro použití u lidí s těžkou ME / CFS. Proč bychom měli být nadšeni schválením Ampligenu v Argentině? Protože v Argentině funguje moderní zdravotnický systém s přísným schvalovacím procesem nových léků. Doufejme, že toto bude předzvěstí věcí budoucích pro Ampligen. Více zde a zde, více o Ampligenu v češtině zde.

26.08.2016: KBT a GET nejsou terapie lege artis pro ME/CFS
Oficiální zpráva AHRQ byla doplněna. V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují v rozporu s EBM (medicínou založenou na důkazech). Více zde, zde a zde.

02.05.2016: Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Květen - měsíc osvěty o ME/CFS
Tipy, jak pomáhat s květnovou osvětou, ZDE.

Videoprezentace k Mezinárodnímu dni ME/CFS ZDE.

26.01.2016: Vědci zkoumají
metodu umožňující identifikaci pacientů s ME/CFS, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na léčbu Ampligenem. Více ZDE.

21.12.2015: Pokojné Vánoce v co největší zdravotní pohodě vám přeje redakce me-cfs.cz
PF 2015

06.11.2015: Tisková zpráva
NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Více - ZDE.

17.09.2015: ME a RS – podobnosti a rozdíly
více - ZDE.