Imunitní změny u pacientů v časné a pozdější fázi ME/CFS
Autor: ME/CFS.cz <me-cfs(at)seznam.cz>, Tma: Publikováno v r. 2015, Vydno dne: 09. 03. 2015

Odkaz

Chronický únavový syndrom známý také jako myalgická encefalomyelitida (zánět mozku a míchy spojený s bolestí svalů) se často označuje zkratkou ME/CFS. Tým vědců z Centra pro infekce a imunitu Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě identifikoval ve velké studii různé imunitní změny u pacientů diagnostikovaných s ME/CFS. Tyto imunitní podpisy představují první silný fyzický důkaz, že je ME/CFS biologická nemoc, a že má různé fáze.

Vědci zkoumali 51 cytokinů v krvi 298 lidí s ME/CFS a 348 zdravých lidí. Studie odhalila, že imunitní systémy lidí s ME/CFS se liší od zdravých lidí, a pacienti s kratším trváním nemoci mohou být odlišeni od těch, kteří jsou nemocní déle. Pacienti s kratším trváním nemoci (do 3 let včetně) měli zvýšené množství určitých cytokinů, které ovlivňují zánět v těle. Mimořádně silné sdružení našli vědci s interferonem gama, který je spojený s únavou, jež následuje mnoho virových infekcí, včetně EBV (= příčina infekční mononukleózy). Hladiny cytokinů nebyly objasněné závažností příznaků. Pacienti, kteří byli nemocní déle než tři roky, vykazovali pokles cytokinů interpretovaný jako možné známky předčasného stárnutí a vyčerpání imunity.

Podle rozdílné aktivity imunitního systému v časných a pozdějších fázích choroby by se mohly v budoucnu lišit i léčebné strategie.

Než se budou moci testovat nějaké konkrétní léky v klinické studii, dr. Hornig a její kolegové doufají, že budou replikovat nynější průřezové výsledky v longitudinální studii, ve které budou sledovat pacienty po dobu jednoho roku, aby viděli, jak se hladiny cytokinů u jednotlivých pacientů v průběhu času liší v souvislosti s délkou jejich onemocnění. Brzy také zveřejní práci, která se zaměřuje na cytokiny v mozkomíšním moku.

Výzkumníci šli do hloubky, aby se ujistili o správnosti diagnózy, provedli pečlivé základní vyšetření účastníků studie. Přijali větší množství pacientů s nedávno stanovenou diagnózou. Standardizovali úroveň zátěže pacientů; před každým odběrem krve pacienti vyplňovali standardizované dokumenty částečně za účelem vyvolání únavy. Vědci také kontrolovali faktory, které jak známo ovlivňují imunitní systém, zahrnující denní dobu, roční období a zeměpisnou polohu, kde se vzorky odebíraly, stejně jako věk, pohlaví a etnikum/rasu.

„Nyní máme důkaz, který potvrzuje to, co miliony lidí s tímto onemocněním již vědí, že ME/CFS není psychologická nemoc," uvádí vedoucí autorka studie doc. MUDr. Mady Hornig, ředitelka Translačního výzkumu Centra pro infekce a imunitu a docentka Epidemiologie na Mailmanově škole.

„Tato studie přináší to, co nám unikalo po tak dlouhou dobu: jednoznačný důkaz o imunitní dysfunkci u ME/CFS a diagnostické biomarkery pro onemocnění," říká prof. MUDr. W. Ian Lipkin, ředitel Centra pro infekce a imunitu. „V paralelním projektu výzkumu mikrobiomu se pokoušíme zaměřit na otázku, co spouští tuto dysfunkci."

________________________________________

Pozn. red. ME/CFS.cz: Než mohou být nové poznatky přijaty do praxe, musí projít procesem ověření v jiných laboratořích s jinými skupinami pacientů.

Rejstřík pojmů:

* Cytokiny jsou velmi početná skupina látek ovlivňující intenzitu a dobu trvání imunitních a zánětlivých odpovědí. Cytokiny jsou propojené do sítě, která zodpovídá za mezibuněčnou komunikaci v rámci imunitního systému, ale také za výměnu informací mezi imunitním systémem a ostatními systémy organismu.

* Imunitní podpis – výsledek zhodnocení aktivity celé řady cytokinů současně a vytvoření unikátního souboru cytokinů s určitými charakteristickými znaky

* Interferon gama (IFNγ ) – je prozánětlivý cytokin (interferony patří mezi cytokiny), kromě antivirového (zejm. zabraňuje replikaci viru) a antiproliferačního (tlumícího růst buněk) účinku působí zejm. imunostimulačně a imunoregulačně. Zvýšená hladina IFNγ je spojená s rozvojem několika autozánětlivých a autoimunitních nemocí.

Zdroje:

- Scientists Discover Robust Evidence That Chronic Fatigue Syndrome Is a Biological Illness, http://www.mailman.columbia.edu/news/scientists-discover-robust-evidence-chronic-fatigue-syndrome-biological-illness, http://cii.columbia.edu/blog.aspx?cid=yEsoKU
- Distinct plasma immune signatures in ME/CFS are present early in the course of illness, Mady Hornig, José G. Montoya, Nancy G. Klimas, Susan Levine, Donna Felsenstein, Lucinda Bateman, Daniel L. Peterson, C. Gunnar Gottschalk, Andrew F. Schultz, Xiaoyu Che, Meredith L. Eddy, Anthony L. Komaroff, W. Ian Lipkin, Science Advances 27 Feb 2015: Vol. 1 no. 1 e1400121 DOI: 10.1126/sciadv.1400121, http://advances.sciencemag.org/content/1/1/e1400121
- M. Hornig odpovídá na dotazy pacientů, http://www.reddit.com/user/Prof_Mady_Hornig
- M. Ferenčík, J. Rovenský, V Maťha, Ilustrovaný imunologický slovník, Galén 2004, http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page%5Bbook%5D=59

Články:

- Chronic Fatigue Syndrome: Immune Alterations Seen Early, http://www.medscape.com/viewarticle/840706
- Drs Lipkin, Hornig and colleagues discover robust evidence that chronic fatigue syndrome is a biological illness, http://www.microbediscovery.org/blog/2015/02/27/drs-lipkin-hornig-colleagues-discover-robust-evidence-chronic-fatigue-syndrome-biological-illness/
- Study on Chronic Fatigue May Help With Diagnoses, David Tuller, New York Times, http://mobile.nytimes.com/2015/02/28/health/chronic-fatigue-syndrome-study-findings-may-lead-to-diagnostic-tool.html
- More Evidence Found of Biological Basis to Chronic Fatigue Syndrome, http://www.wsj.com/articles/more-evidence-found-of-biological-basis-to-chronic-fatigue-syndrome-1425063603
a další…

Překlad: ROTA
Datum: 9. 3. 2015