10 objevů o biologii ME/CFS/PVFS (G93.3)
Autor: ME/CFS.cz <me-cfs(at)seznam.cz>, Tma: Informace basic, Vydno dne: 27. 03. 2011

Níže uvedené shrnutí výsledků výzkumu CFS zpracoval Anthony Komaroff, MD, profesor lékařství na Harvardské lékařské fakultě, senior lékař v bostonské nemocnici Brigham a Women’s Hospital a vedoucí editor zdravotnických publikací Harvard Health Publications.
Dr. Komaroff pokračuje ve výzkumném programu CFS, dosud publikoval přes 230 vědeckých článků a příspěvků do knižních publikací. зеленый кофе

 

1.     Chronický únavový syndrom není formou deprese, a mnozí pacienti s CFS nemají diagnostikovanou žádnou psychiatrickou poruchu. Je to jako u většiny chronických onemocnění - někteří pacienti s CFS se dostanou do deprese následkem dopadů nemoci na jejich životy, ale studie vesměs zjistily, že většina pacientů neměla před příchodem nemoci s depresí zkušenost.

 

2.     CFS je stavem chronicky nízkého stupně imunitní aktivace. Je prokázána aktivace T buněk, aktivace genů odrážející imunitní aktivaci a zvýšená hladina chemických látek v imunitním systému zvaných cytokiny.

 

3.     Existují významné doklady o špatně fungujících NK buňkách (natural killer cells) - leukocytech důležitých pro boj s virovými infekcemi. Studie se liší v názoru, jestli se u pacientů s CFS vyskytuje zvýšené množství NK buněk.

 

4.     Vyšetření provedená magnetickou rezonancí našla u pacientů s CFS abnormality v bílé hmotě v mozku. Typicky se jedná o malé oblasti (zlomky centimetru) přímo pod kůrou mozkovou, v neokrajovější oblasti mozkových hemisfér. Byly rovněž pozorovány změny v objemu šedé hmoty.

 

5.     Pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT) a pozitronové emisní tomografie (PET) byly u lidí s CFS odhaleny abnormality v mozkovém metabolismu. Jiné studie vyslovují hypotézu, že nefunguje správně energetický metabolismus a oxidační elektronový přenosový řetězec v mitochondrii pacientů s CFS.

 

6.     U pacientů s CFS se vyskytují abnormality v mozkovém neuroendokrinním systému, obzvláš? stlačení hypotalamohypofyzárně – nadledvinové osy (HPA osy), ale také hypotalamicko - prolaktinové osy i osy  hypotalamicko - růstový hormon.

 

7.     U  pacientů s CFS jsou běžné kognitivní poruchy. Nejčastěji dokumentovanými odchylkami jsou problémy se zpracováním informací, pamětí a/nebo udržením pozornosti.

 

8.     Mnohé nezávislé výzkumy prokázaly odchylky v autonomním nervovém systému. Jedná se o neschopnost těla udržovat krevní tlak, když osoba vstane, abnormální tepovou frekvenci v reakci na vstanutí a neobvyklé proudění krve v žilách v nohou. Některé studie také vykazují nízkou hladinu krevního objemu.

 

9.     Pacienti s CFS mají porušenou expresi genů, které jsou důležité pro energetický metabolismus. Energie pochází z určitých přírodních chemických látek, které jsou uvnitř každé buňky zpracovávány enzymy. Tyto enzymy jsou řízeny specifickými geny. Další výsledky genomických výzkumů odhalují zapojení genů spojených s aktivitou HPA osy, sympatického nervového systému a imunitních funkcí.

 

10.  Jsou prokázány častější latentní aktivní infekce různých herpesvirů a enterovirů. Herpesviry zahrnují Epstein-Barr, HHV-6 a cytomegalovirus. Jiní infekční činitelé jako bakterie způsobující Lymskou boreliózu.  Ross River virus nebo atypická pneumonie mohou také vyvolat CFS.

The CFIDS Association of America
www.cfids.org ■ 704-365-2343
Přeloženo z ESME
http://esme-eu.com/resources-guidelines/ten-discoveries-about-the-biology-of-cfs-article35-112.html

Překlad: PaD

Další odkazy:

Přednáška MUDr. José Montoya: CFS je skutečná nemoc