P O M Ů C K A  2007

 

pro zdravotně postižené chronickým únavovým imunitně dysfunkčním syndromem CFIDS

 

---

 

 

Pomůcka představuje reálný informační obraz o vážné situaci postižených, vycházející:

 

-          z veřejně dostupných informačních zdrojů

 

-          ze zkušeností a písemných podkladů z řešení skutečných případů zdravotně postižených CFIDS a to z celé České republiky

 

-          z odpovědí institucí získaných v rámci aktivit pacientů, z nichž se podařilo zajistit zásadní informační materiál

 

Dokumentace umístěná pod níže uvedenými odkazy v souborech PDF tvoří komplexní informační celek, který má za cíl zvýšit šance předkládajících pacientů na zdárné řešení tíživé zdravotní a životní situace.

Doposud chyběly konkrétní souhrnné podklady dokumentující současné postavení a situaci nemocných v ČR. Z tohoto důvodu byly při jednáních veškeré názory a tvrzení pacientů v drtivé většině vnímány jako nepodložené a neodborné, tím pádem nerovnoprávné.

 

 

Jak pomůcku využít

 

Informace ve formátu PDF si můžete volně vytisknout a předložit jako pádný argument všude tam, kde se nejčastěji setkáváte s neústupností a neinformovaností o problematice.

Nabízené informace podle potřeb využijte při řešení svých individuálních případů k informování ošetřujících lékařů, k dokazování ve správním i soudním řízení, k informování výkonných pracovníků ČSSZ ČR – Lékařské posudkové služby a jejich kontrolních orgánů, Posudkové komise MPSV ČR, veřejného ochránce práv, vládních i nevládních organizací, vyšetřovacích orgánů policie, pracovníků všech stupňů státních zastupitelství, vážených nezávislých soudců soudů obecných všech stupňů včetně soudu ústavního a orgánů moci zákonodárné.

 

Největším problémem pacientů je dosažení adekvátní zdravotní a sociální péče u těžších případů. Při opakovaně neúspěšné snaze o nalezení informovaného lékaře se obraťte na zdravotní odbor příslušného krajského úřadu nebo na Ministerstvo zdravotnictví se žádostí o doporučení zdravotnického zařízení a odborníka. Do žádosti uveďte souhrn, kde všude jste pomoc hledali a s jakým výsledkem. Jako důkazní materiál o problematickém postavení pacientů s CFIDS můžete v příloze k žádosti doložit souhrnné informace z této pomůcky.

 

Podnět k řešení stávající nepříznivé situace musí vyvstat od vás občanů.

 


  Zpráva o postavení zdravotně postižených CFS :

 

*      Text Zprávy

*      Příloha č.1 - Klasifikace Světové zdravotnické organizace

*      Příloha č.2 - Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k CFS

*      Příloha č.3 - Vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí

 

  Generální petice zdravotně postižených CFIDS:

 

*      Text Generální petice odeslané dne 10.11.2006

*      Kopie občanské podpisové podpory GP

 

Program Adobe Reader ke stažení:

  

*       Zde

 

Informace o chronickém únavovém imunitním dysfunkčním syndromu poskytuje:

                                                       

*       CFIDS club

 

Právní upozornění: Výše uvedené informace nenahrazují právnické doporučení. Jejich uplatnění spočívá výhradně na vlastní zodpovědnosti občana.

 

Technické upozornění: Stahování souborů PDF může trvat delší dobu. Vyčkejte úplného načtení textu nebo fotokopií dokumentů.